Trưởng Ban Kinh tế Trung ương hoàn thành chương trình ứng cử đại biểu Quốc hội tại Quảng Bình

(Dân trí) - Chiều ngày 19/5, sau 4 ngày làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã hoàn thành tốt đẹp Chương trình ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV tại đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Quảng Bình.

Đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Quảng Bình (gồm: thành phố Đồng Hới, huyện Bố Trạch, huyện Quảng Ninh và huyện Lệ Thủy) có 5 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV gồm: ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; ông Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình; bà Trương Thị Thanh Hoa, Phó Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Quảng Bình; ông Lê Phong Hồng, Trưởng phòng Công tác Đại biểu Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình; ông Nguyễn Ngọc Phương, Tỉnh ủy viên, Đại biểu Quốc hội chuyên trách, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình.


Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình trình bày chương trình hành động tại buổi tiếp xúc cử tri...

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình trình bày chương trình hành động tại buổi tiếp xúc cử tri...

Trong chương trình hành động, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV đã trình bày chương trình hành động của mình trước đông đảo cử tri các xã, các thị trấn, các huyện của tỉnh Quảng Bình khi được bầu làm đại biểu Quốc hội. Trong đó, ngoài ưu tiên cho những vấn đề từ cương vị công tác của mình, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV đều cam kết sẽ hoàn thành nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội, xứng đáng với sự tín nhiệm, tin tưởng, gửi gắm của cử tri; đồng thời bày tỏ nhận thức về vị trí quan trọng của một ĐBQH và Quốc hội và khẳng định: Người đại biểu Quốc hội do nhân dân bầu ra phải gắn bó mật thiết với nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân và đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Về chương trình hành động của mình, ứng cử viên Trương Thị Thanh Hoa cho biết sẽ luôn thể hiện là người đại diện trung thành, tin cậy của nhân dân và cử tri toàn tỉnh; dành nhiều thời gian cho hoạt động của người Đại biểu Quốc hội; chủ động đề xuất xây dựng pháp luật, chính sách, nhất là cơ chế chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với vùng nghèo, vùng đặc biệt khó khăn…

Ông Lê Phong Hồng bày tỏ sẽ thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất đạo đức lối sống; trau dồi bản lĩnh chính trị vững vàng; giữ vững lập trường, quan điểm vì Nhân dân phục vụ để xứng đáng là đại biểu của Nhân dân; không ngừng phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; tích cực tham gia vào công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội; chú trọng tham gia thực hiện quyền giám sát của Quốc hội…

Ông Nguyễn Ngọc Phương khẳng định chú trọng đến vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng an ninh; cải thiện đời sống nhân dân; kiến nghị đến Quốc hội, Chính phủ có giải pháp đồng bộ về cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động…

Ông Trần Công Thuật bày tỏ sẽ phối hợp, đề xuất với các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu các cơ sở pháp lý, điều kiện thực tế của tỉnh, cũng như của các địa phương trong tỉnh để xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm phát triển kinh tế - xã hội, khai thác được tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, từng địa phương, nhất là tiềm năng về đất đai; tham gia ý kiến để thực hiện quyết liệt cải cách hành chính với tinh thần “vì nhân dân phục vụ” …

Sau khi nghe các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV trình bày chương trình hành động của mình, các cử tri ở đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Quảng Bình đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên. Các cử tri đã bày tỏ tâm tư và sự gửi gắm đến các ứng viên một số vấn đề mà cử tri và người dân đặc biệt quan tâm như: Vấn đề bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước; sự cố cá chết tại 4 tỉnh miền Trung, trong đó có tỉnh Quảng Bình ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân và quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tham nhũng, lãng phí, chạy chức, chạy quyền; vệ sinh, an toàn thực phẩm; ô nhiễm môi trường đối với các dự án đầu tư; các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách đối với người có công, an sinh, xã hội và nhiều vấn đề khác.


Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trò chuyện cùng các cử tri

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trò chuyện cùng các cử tri

Cử tri mong muốn các đại biểu trúng cử sẽ thực sự là người đại diện cho tiếng nói và quyền lợi của nhân dân, quan tâm giải quyết các vấn đề quan trọng của địa phương và của đất nước.

Thay mặt những người ứng của đại biểu Quốc hội khóa XIV ở đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Quảng Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã cảm ơn và ghi nhận những ý kiến thẳng thắn, tâm huyết của cử tri tỉnh Quảng Bình, đồng thời bày tỏ vinh dự được ứng cử tại tỉnh Quảng Bình, mảnh đất có truyền thống cách mạng, anh hùng.

Tiếp xúc với cử tri tỉnh Quảng Bình, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cho biết, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khoá XIV, sẽ thực hiện tốt các nội dung như sau:

Thứ nhất, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích của đất nước; không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với tổ quốc với nhân dân và Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tích cực thực hiện công cuộc đổi mới vì sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thứ hai, thường xuyên liên hệ chặt chẽ và mật thiết với nhân dân, thực hiện tốt các chương trình tiếp xúc cử tri, thông qua đó truyền đạt, tuyên truyền, giải thích, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; đồng thời luôn lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh trung thực với Quốc hội và các cơ quan chức năng của trung ương và địa phương, trên cơ sở đó cùng Quốc hội tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam; từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng các qui định pháp luật đảm bảo tính khả thi cao, sát với tình hình thực tiễn, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân. Đồng thời, từ đó sẽ đưa ý nguyện của cuộc sống vào trong việc nghiên cứu, đề xuất, tham mưu các chính sách, chủ trương lớn trong phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện và hiệu quả của Đảng đối với kinh tế.

Thứ ba, lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về kinh tế - xã hội; tham mưu “trúng”, “đúng” và kịp thời cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các chủ trương, nghị quyết và cơ chế, chính sách lớn, có giá trị và tầm ảnh hưởng, tạo ra những thay đổi tích cực về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và của tỉnh Quảng Bình nói riêng trong thời gian tới.

Thứ tư, cùng Đoàn đại biểu Quốc hội của Tỉnh Quảng Bình xây dựng mối quan hệ giữa Tỉnh với các Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành trong cả nước và các tổ chức quốc tế; làm cầu nối, hỗ trợ giúp Tỉnh và các sở ban ngành, các địa phương thuộc tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, cũng như quảng bá hình ảnh của Quảng Bình trong cả nước và trên thế giới.

Về các vấn đề mà cử tri tỉnh Quảng Bình quan tâm, thay mặt những người ứng của đại biểu Quốc hội khóa XIV ở đơn vị bầu cử số 2, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cho biết:

Về vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc, Đảng và Nhà nước ta kiên quyết, kiên trì với mục tiêu đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ trên cơ sở giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Về vấn đề cá chết tại 4 tỉnh miền Trung, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá đây là một sự cố môi trường nghiêm trọng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã, đang chỉ đạo Chính phủ triển khai các giải pháp hỗ trợ nhân dân các tỉnh bị ảnh hưởng vượt qua khó khăn, ổn định đời sống; đồng thời khẩn trương điều tra, xác định đúng nguyên nhân của sự cố, đối tượng và xử lý nghiêm sai phạm theo đúng quy định của pháp luật, không loại trừ bất cứ tổ chức, cá nhân nào.

Trong quá trình xử lý sự cố môi trường nghiêm trọng này, ông Nguyễn Văn Bình đánh giá cao tỉnh Quảng Bình đã vào cuộc khẩn trương và quyết liệt, bước đầu ổn định đời sống và tư tưởng nhân dân trên địa bàn. Thời gian tới Quảng Bình cần tiếp tục làm tốt việc hỗ trợ người dân trong thời gian chưa trở lại sản xuất.

Về vấn đề phòng chống tham nhũng, hiện nay tham nhũng vẫn tiếp tục diễn ra với tính chất phức tạp, gây hậu quả xấu, làm giảm sút lòng tin của nhân dân, là một trong những nguy cơ lớn đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta. Nhận thức rõ thực trạng và những nguy cơ vấn nạn này gây ra, trong các năm qua, Đảng, Nhà nước đã, đang chỉ đạo quyết liệt và đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, tình hình tham nhũng vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, do vậy toàn hệ thống chính trị cần tiếp tục nỗ lực nhiều hơn, các giải pháp quyết liệt và hữu hiệu hơn nữa để công tác phòng chống tham nhũng đạt kết quả theo yêu cầu của Đảng, Nhà nước và mong mỏi của nhân dân.

Về vấn đề lo ngại ô nhiễm môi trường đối với các dự án đầu tư, Quảng Bình được thiên nhiên ưu đãi với nhiều danh lam thắng cảnh đẹp tầm cỡ thế giới, có vị trí địa lý thuận lợi đối với an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế. Việc duy trì và bảo tồn các điều kiện tự nhiên là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đánh giá và lựa chọn các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh phải dựa trên nguyên tắc đảm bảo hài hòa giữa các mục tiêu: (i) an ninh quốc phòng; (ii) hiệu quả kinh tế và xã hội; (iii) Bảo vệ môi trường để phát triển bền vững. Tỉnh Quảng Bình chỉ nên chấp thuận các dự án đáp ứng các mục tiêu trên trong việc thu hút các dự án đầu tư.

Về các vấn đề khác, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương ghi nhận các ý kiến, tâm tư nguyện vọng của các cử tri để đưa vào chương trình hành động của mình, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng để hoàn thiện cơ chế chính sách liên quan đảm bảo phù hợp với thực tiễn, giải quyết các nhu cầu chính đáng của cử tri Quảng Bình cũng như các địa phương khác trong cả nước.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đề nghị tỉnh Quảng Bình cần tăng cường công tác tuyên truyền, cũng như đảm bảo an ninh trật tự để cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân được tổ chức thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Quốc Điển

Đang được quan tâm