Thứ ba, 06/10/2015 - 10:00

Thanh Hóa: Phong, truy tặng danh hiệu 584 Mẹ Việt Nam anh hùng

Dân trí

Với nhiều cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với công lao to lớn và sự hy sinh vô bờ bến của các mẹ, đợt này tỉnh Thanh Hóa có 584 mẹ được truy tặng, phong tặng danh hiệu mẹ Việt Nam anh hùng.

Trong đợt này, tỉnh Thanh Hóa đã được Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu cao quý cho 584 bà mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có 13 mẹ được phong tặng và 571 mẹ được truy tặng vì đã có nhiều cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao tặng danh hiệu vinh dự của Nhà nước cho 584 bà mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao tặng danh hiệu vinh dự của Nhà nước cho 584 bà mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh.

Việc phong tặng danh hiệu cao quý bà mẹ Việt Nam anh hùng là thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với công lao to lớn và sự hy sinh vô bờ bến của các mẹ. Theo thống kê, đến nay, toàn tỉnh Thanh Hóa có 3.634 mẹ được Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu cao quý bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, Thanh Hóa có gần 6 vạn người con ưu tú của quê hương đã anh dũng hy sinh; chiến tranh cũng đã để lại thương tật suốt đời cho hơn 46 ngàn người; 15 ngàn người bị bệnh tật, mất sức lao động; trên 100 Anh hùng lực lượng vũ trang và Anh hùng Lao động; hơn 1.500 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; gần 12.000 người tham gia kháng chiến bị phơi nhiễm chất độc hoá học. Hàng trăm ngàn thân nhân liệt sĩ, những người mẹ, người vợ và những người con đã mãi mãi không thể gặp lại những người thân yêu nhất của mình.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Tỉnh ủy và ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước cho 584 bà mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh.

Duy Tuyên