Thứ ba, 03/01/2017 - 16:41

Phấn đấu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Dân trí

Đó là ý kiến chỉ đạo của Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, tại hội nghị gặp mặt kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh (1/1/1997 - 1/1/2017) và triển khai nhiệm vụ năm 2017 sáng 3/1, doTỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Bắc Ninh tổ chức.


Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trao cờ cho các đơn vị thi đua xuất sắc.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trao cờ cho các đơn vị thi đua xuất sắc.

Ngày 1/1/1997, tỉnh Bắc Ninh được tái lập và chính thức hoạt động theo đơn vị hành chính mới theo Nghị quyết của Quốc hội khóa IX tại kỳ họp thứ 10, ngày 15/11/1996. Sau 20 năm tái lập tỉnh, từ một tỉnh nông nghiệp thuần túy, đến nay, Bắc Ninh đã cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, với nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đứng trong tốp đầu cả nước.

Kinh tế phát triển toàn diện, tốc độ tăng trưởng luôn duy trì ở mức hai con số, bình quân giai đoạn 1997 - 2016 đạt 15,1%/năm, GRDP năm 2016 ước đạt gần 26 nghìn tỷ đồng, gấp 15,2 lần năm 1997.

Bên cạnh các thành tựu về phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, xã hội cũng có nhiều khởi sắc. Đến nay, Bắc Ninh có 2 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận là Dân ca Quan họ Bắc Ninh và Ca trù.


Thượng tướng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị.

Thượng tướng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, đối với Bắc Ninh, trên tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, Đảng bộ tỉnh đã đề ra mục tiêu: “Phấn đấu đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào những năm 20 của thế kỷ XXI theo hướng văn minh, hiện đại”. Đây là mục tiêu trọng tâm, bao trùm, xuyên suốt cả giai đoạn tới.

Để đạt được mục tiêu trên, bên cạnh những nhiệm vụ, giải pháp các đồng chí đã đề ra, tôi đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền trong tỉnh bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương; tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, tranh thủ sự giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương, của địa phương bạn phục vụ sự phát triển bền vững, lâu dài của tỉnh.

Chủ động rà soát quy hoạch ngành, quy hoạch phân khu phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, Quy hoạch chung đô thị và Quy hoạch điều chỉnh vùng Thủ đô. Phát triển đô thị Bắc Ninh phù hợp với quy hoạch trong mối quan hệ cấu trúc không gian kinh tế - xã hội và đô thị, trở thành cực tăng trưởng của vùng Thủ đô, gắn kết với quy hoạch phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và cả nước theo định hướng “hiện đại, văn minh, văn hiến, hài hòa và bền vững. Quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là môi trường cụm công nghiệp, làng nghề.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, không phiền hà, nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí phục vụ phát triển bền vững.

Tiếp thu ý kiến của Thượng tướng Tô Lâm, ông Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh khẳng định, thời gian tới, Bắc Ninh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, tinh thần đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, khắc phục khó khăn, vượt qua mọi thách thức, tiếp tục tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ trong phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân. Xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương vào những năm 20 của thế kỷ XXI theo hướng văn minh, hiện đại; là một trong những địa phương đi đầu trong xây dựng mô hình kiến trúc chính quyền điện tử và kiến thiết một thành phố thông minh.

Bá Đoàn

Mới nhất