Thứ bảy, 03/10/2015 - 14:01

Ông Bùi Văn Hải tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang

Dân trí

Sáng 3/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã công bố kết quả bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

 


Ông Bùi Văn Hải tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang

Ông Bùi Văn Hải tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang

 

Trên tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu 53 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang. Ban Chấp hành đã bầu 15 đồng chí vào Ban thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bắc Giang. Ông Bùi Văn Hải tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. Các đồng chí Thân Văn Khoa, Nguyễn Văn Linh, tái cử chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đại hội cũng đã bầu 20 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết thay mặt cho trên 7,6 vạn đảng viên của Đảng bộ tỉnh Bắc Giang tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Với quyết tâm xây dựng Bắc Giang trong giai đoạn mới, Nhiệm kỳ 2015 -2020, Đảng bộ tỉnh Bắc Giang xác định 6 nhóm nhiệm vụ và 13 giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới, trong đó 3 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đó là: Tiếp tục tập trung đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, công nghiệp, đô thị, dịch vụ, nông nghiệp, nông thôn đi trước một bước để tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai.

Đẩy mạnh cải cách hành chính; mạnh dạn, sáng tạo vận dụng các quy định của Trung ương để ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp với thực tế địa phương, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển; tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên các lĩnh vực.

Tập trung xây dựng Đảng bộ, chính quyền thật sự trong sạch, vững mạnh; thực hiện kiên trì, quyết liệt hơn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” tạo chuyển biến căn bản; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ năng lực, uy tín để lãnh đạo thực hiện có kết quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong tình hình mới.

Phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, tạo bước phát triển mạnh mẽ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng tỉnh Bắc Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bá Đoàn