Thứ sáu, 24/03/2017 - 20:28

Hà Tĩnh:

Giảm gần 700 thôn xóm, Hà Tĩnh tiết kiệm 84 tỷ đồng tiền thuế

Dân trí

Sau hơn 4 năm, từ 2012, quyết liệt triển khai sáp nhập, Hà Tĩnh đã giảm được 697 thôn, tổ dân phố (TDP), giảm 11.849 cán bộ thôn xóm, tiết kiệm trên 84 tỷ đồng/năm tiền đóng góp của nhân dân.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Phi Quang, trước khi thực hiện Chỉ thị 09 CT-UBND ngày 22/3/2012 của UBND tỉnh về sáp nhập thôn, tổ dân phố, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 2.837 thôn, TDP. Sau 4 năm quyết liệt triển khai Hà Tĩnh hiện chỉ còn 2.140 thôn, TDP, giảm 697 thôn, TDP. Sau khi sáp nhập bình quân mỗi thôn, TDP có 170 hộ, tăng 45 hộ so với trước. Các huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Hương Sơn… là những huyện được tỉnh khen thưởng vì thực hiện tốt chủ trương sáp nhập thôn, TDP.

Đường nội thôn Khu dân cư kiểu mẫu cấp tỉnh thôn Nam Trà, xã Hương Trà, huyện Hương Khê
Đường nội thôn Khu dân cư kiểu mẫu cấp tỉnh thôn Nam Trà, xã Hương Trà, huyện Hương Khê

Ông Quang cho biết, số lượng thôn, TDP giảm cũng đồng nghĩa với số cán bộ cơ sở được hỗ trợ phụ cấp tại thôn, TDP giảm mạnh, đến 12.840 người, trung bình mỗi thôn từ 17 người/thôn xuống còn 11 người, giảm 12.840 người trên toàn tỉnh. Tính chung, ngân sách chi cho cán bộ thôn, TDP giảm hàng năm trên 84 tỷ đồng.

Theo ông Quang, hiện tỉnh đang xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện sáp nhập thôn, TDP. Dự tính, năm 2018 sẽ giảm từ 125 - 140 thôn, TDP, còn khoảng 2.000 thôn, TDP.

Trong bối cảnh hiện nay, nhiều xã thu ngân sách chỉ đạt hơn 1 tỷ đồng, việc giảm cán bộ thôn xóm đã thực sự giảm áp lực đóng góp cho nhân dân.

Văn Dũng

Mới nhất