Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc tại Vĩnh Phúc

Ngày 28/8, Ðoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Ðinh Thế Huynh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Đoàn đã kiểm tra việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay" và việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh."

 

Đoàn công tác còn làm việc với các đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy Vĩnh Phúc là Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, thành phố Vĩnh Yên và huyện Lập Thạch.

 

Báo cáo với Đoàn công tác tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc nêu rõ sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã tích cực chủ động chỉ đạo thực hiện các nhóm giải pháp đã đề ra, đặc biệt là các nhóm giải pháp trước mắt, bước đầu khắc phục được một số yếu kém, khuyết điểm như cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm…

 

Đánh giá những thành tựu của tỉnh Vĩnh Phúc, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh khẳng định sau hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và gần 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động trong lãnh đạo chỉ đạo trên tất cả các mặt của đời sống xã hội, tạo ra những thay đổi đáng kể, tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, thu ngân sách tăng, công tác quản lý đất đai, nhà ở có nhiều tiến bộ, chính trị ổn định, an ninh quốc phòng bền vững.

 

Công tác xây dựng Đảng có nhiều tiến bộ, làm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tính chiến đấu của các tổ chức Đảng trong nhân dân. Đặc biệt từ sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thực hiện các nhóm giải pháp đồng bộ, tích cực, hiệu quả vì vậy làm cho ý thức trách nhiệm của Đảng viên được nâng lên, vai trò của các cấp ủy được giữ vững. Điều này góp phần củng cố niềm tin trong Đảng, hệ thống chính trị và niềm tin của nhân dân vào sự sự lãnh đạo của Đảng.

 

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh cũng đã chỉ ra những hạn chế của tỉnh Vĩnh Phúc trong việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ở một số cơ quan, địa phương vẫn còn chậm, thiếu sự sáng tạo, kết quả còn hạn chế. Việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thanh niên, học sinh, sinh viên còn khó khăn; việc phát hiện những mô hình hay, nhân rộng điển hình, phổ biến kinh nghiệm hay chưa thường xuyên, thiếu tính hấp dẫn, sức lan tỏa vẫn còn có những hạn chế...

 

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh lưu ý trong thời gian tới, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đã đề ra; tập trung phát triển kinh tế-xã hội theo hướng công nghiệp-dịch vụ-nông nghiệp, chú trọng công tác xây dựng nông thôn mới; phát huy những kết quả đạt được trong phong trào chống tham những, lãng phí, khắc phục những tồn tại trong quản lý đất đai, đầu tư xây dựng.

 

Chiều cùng ngày, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Ðinh Thế Huynh làm Trưởng đoàn đi kiểm tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Liên Châu, huyện Yên Lạc của tỉnh Vĩnh Phúc.

 

Theo Nguyễn Thị Thảo

TTXVN

Đang được quan tâm