Thứ hai, 26/02/2018 - 15:10

Khánh Hoà:

Đảm bảo cấp điện liên tục cho căn cứ quân sự Cam Ranh

Dân trí

Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân vừa có buổi làm việc với PC Khánh Hoà về đảm bảo cấp điện cho căn cứ quân sự Cam Ranh.

Bộ Tư lệnh Vùng 4 làm việc với PC Khánh Hòa để đảm bảo nguồn điện cung cấp liên tục cho căn cứ quân sự Cam Ranh
Bộ Tư lệnh Vùng 4 làm việc với PC Khánh Hòa để đảm bảo nguồn điện cung cấp liên tục cho căn cứ quân sự Cam Ranh

Tại buổi làm việc, 2 bên đã thảo luận, bàn bạc các giải pháp để từ năm 2018, đảm bảo lưới điện tại căn cứ quân sự Cam Ranh luôn vận hành an toàn, liên tục; đáp ứng cung cấp đủ điện với mức tăng trưởng phụ tải hàng năm khoảng 15 - 17%, phục vụ các hoạt động huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, sinh hoạt của bộ đội tại các đơn vị thuộc căn cứ quân sự Cam Ranh.

Song song với các giải pháp đảm bảo vận hành lưới điện, PC Khánh Hòa sẽ áp dụng các giải pháp công nghệ để dần chuyển các trạm cắt CC01, CC02 và các trạm phân phối thuộc lưới điện tại căn cứ quân sự Cam Ranh sang vận hành không người trực.

Cũng tại buổi làm việc, các bên cũng đã thống nhất việc định hướng, báo cáo cấp trên có thẩm quyền xem xét việc xây dựng kế hoạch, phương thức thực hiện việc bàn giao tài sản toàn bộ lưới điện tại căn cứ quân sự Cam Ranh do Bộ Tư lệnh Hải quân – Bộ Quốc phòng đầu tư nhằm khai thác hợp lý, hiệu quả lưới điện tại đây.

Tâm An

Mới nhất