Thứ bảy, 20/01/2018 - 07:23

“Cán bộ biến quyền lực thành của mình để ban phát, xin cho”

Dân trí

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phân tích, vừa qua, do không đủ công cụ kiểm soát nên quyền lực bị lợi dụng, tha hoá, cán bộ biến quyền lực thành của mình để ban phát, xin cho…

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính: Việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội 13 của Đảng phải thực hiện từ bây giờ.
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính: "Việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội 13 của Đảng phải thực hiện từ bây giờ".

Bế mạc hội nghị toàn quốc về công tác xây dựng Đảng ngày 19/1/2018, nói về nhiệm vụ năm 2018, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết phương châm của ngành Tổ chức xây dựng Đảng là “Tích cực, chủ động, bám sát thực tiễn, đổi mới, sáng tạo, coi trọng hiệu quả”. Ông đề nghị lãnh đạo cấp ủy các cấp lãnh đạo các cơ quan ngành Tổ chức xây dựng Đảng nỗ lực theo tinh thần này.

Trong 8 nhiệm vụ trọng tâm, Trưởng ban Tổ chức lưu ý có 2 vấn đề mới tiếp tục làm. Đó là xây dựng Đảng về đạo đức, phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng Đảng.

Ông Phạm Minh Chính phân tích, tổng kết 20 năm thực hiện chiến lược cán bộ đạt nhiều thành tựu, có nhiều tiến bộ vượt bậc, đột phá. Bên cạnh đó bộc lộ nhiều vấn đề mà Đại hội Đảng đã chỉ ra như bộ máy cồng kềnh, kém hiệu lực hiệu quả; một bộ phận cán bộ không nhỏ suy thoái; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội nhà nước hoá, hành chính hoá, công chức hoá… Những cái tồn đọng mang tính chi phối hoạt động của Đảng như vấn đề suy thoái, vấn đề bộ máy… theo đó, cũng là do cán bộ.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho rằng cần xây dựng đội ngũ cán bộ có đạo đức cách mạng; siết chặt kỷ cương nhưng cũng tôn trọng quy luật khách quan, tạo cơ chế cho cán bộ sáng tạo; kiểm soát, sàng lọc và thay thế. Trọng tâm công tác cán bộ thời gian tới, theo ông Chính là phải xây dựng đội ngũ lãnh đạo chủ chốt các cấp, trong đó có quy trình, bổ nhiệm… đặc biệt là người đứng đầu xứng đáng.

Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ông nhấn mạnh cái gì đã rõ, đã chín thì phải cương quyết làm, cái gì luật pháp chưa tới hoặc vượt qua thì mạnh dạn thí điểm, cái gì còn có những ý kiến khác nhau thì tiếp tục bàn và tìm ra giải pháp phù hợp.

Ông Chính nhận định, quy định về thẩm quyền và trách nhiệm người đứng đầu sẽ được hoàn thiện, những người đứng đầu để xảy ra tham nhũng, lãng phí bị xử lý trách nhiệm, cho thôi, miễn nhiệm cán bộ làm việc kém hiệu quả.

“Về cơ chế kiểm soát quyền lực, vừa qua không đủ công cụ kiểm soát nên quyền lực bị lợi dụng, tha hoá, cán bộ biến quyền lực thành của mình để ban phát, xin cho. Bây giờ phải xây dựng quy chế, quy định của Đảng, luật pháp hoá, đồng thời công khai, minh bạch. Còn nếu để một vài người sử dụng quyền lực sẽ tha hoá” – Trưởng ban Tổ chức Trung ương nói.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho rằng, phải tìm đối tượng phòng chống, có biện pháp phù hợp đối với người chạy và người được chạy, nâng cao trách nhiệm giải trình.

Cán bộ phải kiểm tra sức khỏe 6 tháng/lần

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng nhấn mạnh đến việc coi trọng công tác cán bộ thường xuyên, đột xuất, tham mưu, đánh giá, lấy phiếu tín nhiệm giữa kỳ và quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp, nhất là lãnh đạo chủ chốt. Phải rà soát kỹ lưỡng, căn cứ tiêu chuẩn, tiêu chí, quy trình chặt chẽ, đúng nguyên tắc.

Cũng theo Trưởng ban tổ chức Trung ương, việc ốm đau là đột xuất và không mong muốn với bất cứ ai. Vừa rồi Ban đã xây dựng quy chế khám bệnh đối với cán bộ. Thực tế là hiện nhiều người ngại đi khám bệnh hoặc chủ quan không khám, nhưng sắp tới cứ 6 tháng cán bộ phải kiểm tra sức khoẻ một lần.

Đề cập đến công tác luân chuyển cán bộ, ông Chính nói, sở dĩ trước đây “chạy” được vì không có quy chế công khai, còn bây giờ đã có quy định siết chặt lại nên không thể “chạy” được. Hơn nữa, tinh thần của Bộ Chính trị là không luân chuyển cán bộ theo đợt mà căn cứ vào con người, công việc cụ thể. Việc luân chuyển có thể là thường xuyên, vì nếu quy thành từng đợt thì lại có chuyện “chạy”.

Một nhiệm vụ khác của ngành tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2018 là tham gia chuẩn bị Đại hội lần thứ 13 của Đảng, đơn cử như có sửa đổi Điều lệ Đảng không? Nếu sửa Điều lệ thì năm 2018 phải chuẩn bị đề án để thảo luận trong năm 2019.

Cho rằng công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là rất quan trọng, ông Chính nói "với các dự án xây cầu, công viên thì đầu tư hàng trăm triệu USD rất nhanh, nhưng 100 triệu USD để đào tạo nhân lực cho một tỉnh chưa ai dám nghĩ".

Ông Chính nhấn mạnh, cần thay đổi tư duy. Cầu đường, hạ tầng rất cần, nhưng hạ tầng mềm là con người và cơ chế chính sách trong giai đoạn hiện nay rất quan trọng.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng cho hay việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội 13 của Đảng phải thực hiện từ bây giờ để sang năm 2019 thảo luận.

P.Thảo