Biến đổi khí hậu, sự cố môi trường gây nhiều thiệt hại nặng nề

(Dân trí) - Sáng 14/7, tại Đà Nẵng, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc công tác văn phòng tỉnh ủy, thành ủy.

Theo báo cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, trong 2 năm qua, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, tác động mạnh mẽ đến nước ta, nhất là tranh chấp chủ quyền và những diễn biến phức tạp trên biển Đông, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, việc Mỹ triển khai chiến lược tái cân bằng tại Châu Á – Thái Bình Dương, diễn biến mới ở Campuchia, giá dầu giảm mạnh, sự trừng phạt kinh tế lẫn nhau của nhiều nước lớn, kinh tế thế giới phát triển chậm…

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Ở trong nước, có những thuận lợi lớn là cả nước ra sức thi đua hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp đã đạt được những thành quả quan trọng, đồng thời cũng là thời gian chuẩn bị và tiến hành Đại hội đảng bộ toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021…

Tuy nhiên, chúng ta cũng gặp nhiều khó khăn như điều kiện thời tiết khắc nghiệt, biến đổi khí hậu, sự cố môi trường gây nhiều thiệt hại nặng nề, kinh tế vĩ mô từng bước ổn định nhưng chưa vững chắc, sức mua còn yếu, chất lượng tín dụng chưa cao, xử lý nợ xấu còn nhiều vướng mắc, tổng đầu tư toàn xã hội và thu ngân sách đạt thấp, sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn…

Hoạt động chống phá của các thế lực thù địch ngày càng quyết liệt, đặc biệt thông qua sử dụng Internet, các trang mạng xã hội, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” diễn biến phức tạp hơn.

Ông Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại hội nghị
Ông Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã biểu dương những kết quả mà cán bộ, công nhân viên chức của Văn phòng Trung ương Đảng, các văn phòng tỉnh ủy, thành ủy đã đạt được trong 2 năm vừa qua.

Ông Đinh Thế Huynh khẳng định: Trong 2 năm qua Văn phòng Trung ương Đảng và các văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy đã khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành khối lượng công việc lớn với chất lượng cao hơn, có hiệu quả giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trong điều hành công việc lãnh đạo của Đảng, các cấp ủy.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, cũng cần nghiêm khắc nhìn nhận lại những khó khăn, yếu kém chưa đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi của thực tiễn như: công tác tổng hợp thông tin, báo cáo phục vụ lãnh đạo còn chậm, thiếu nhanh nhạy, nhất là các vụ việc phức tạp, nảy sinh đột xuất tại các địa phương; tổ chức bộ máy chưa gọn nhẹ, khoa học, trình độ chuyên môn, lề lối làm việc của một số cán bộ công chức còn hạn chế; cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ vẫn chưa thật mạnh mẽ…

Về phương hướng trọng tâm trong thời gian đến, ông Đinh Thế Huynh cho biết: toàn quân, toàn dân cần tập trung phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016- 2021.

Khánh Hồng