Tin tức về chủ đề "chiến dịch giải phóng Hama"

chiến dịch giải phóng Hama

Nhiều binh sĩ Syria bỏ mạng vì trúng TOW: Mổ xẻ thêm

Nhiều binh sĩ Syria bỏ mạng vì trúng TOW: Mổ xẻ thêm

Việc cả tá binh sĩ Syria thương vong vì tên lửa TOW bắn trúng khi tham gia chiến dịch giải phóng Hama xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau.
Xem tiếp