Tin tức về chủ đề "chi phí lót tay"

Giải quyết doanh nghiệp "nặng" hay "nhẹ" vẫn ở cái phong bì

Giải quyết doanh nghiệp "nặng" hay "nhẹ" vẫn ở cái phong bì

Theo chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, một số doanh nghiệp chia sẻ hiện số điều kiện kinh doanh có giảm đi trong thời gian qua và các khâu thực hiện qua mạng rất tốt. Tuy nhiên, ông này cho rằng trên thực tế vẫn tồn tại một khâu tiếp xúc giữa người và người, "phong bì "nhẹ" giải quyết cả 3 tháng nhưng phong bì "nặng", chiều xong việc ngay".
Đội lốt xã hội hóa để “vòi tiền” doanh nghiệp

Đội lốt xã hội hóa để “vòi tiền” doanh nghiệp

Nói về chi phí không chính thức, ông Lê Mạnh Hà - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, ngay cả xã hội hóa là mục tiêu tốt đẹp nhưng có những nơi vẽ dự án để kêu gọi doanh nghiệp (DN) đóng góp. DN chắc chắn không dám tự chối, cũng có DN tự nguyện nhưng bản chất là “nhóm thân hữu, nhóm lợi ích”, góp tiền với mục đích đổi chác.