Tin tức về chủ đề "chăn nuôi nông hộ"

chăn nuôi nông hộ

Chọn “size” cho ngành chăn nuôi Việt

Chọn “size” cho ngành chăn nuôi Việt

Trong thời gian tới, Việt Nam xác định chăn nuôi (CN) theo hướng trang trại là xu hướng phát triển tất yếu. Tỷ trọng sản lượng thịt lợn hơi sẽ giảm trong khi tỷ trọng sản lượng thịt gia cầm, trâu, bò sẽ tăng để đáp ứng nhu cầu của thị trường.
Xem tiếp