Tin tức về chủ đề "cắt giảm tổ dân phố"

cắt giảm tổ dân phố

Đà Nẵng cắt giảm gần 3.000 tổ dân phố

Đà Nẵng cắt giảm gần 3.000 tổ dân phố

(Dân trí) - Từ ngày 1/8, Đà Nẵng sẽ sắp xếp lại các tổ dân phố trên địa bàn thành phố và sẽ cắt giảm gần 3.000 tổ dân phố.
Xem tiếp