Tin tức về chủ đề "cán bộ làm sai phải hoàn trả"

cán bộ làm sai phải hoàn trả

Vụ bồi thường ông Nén 10 tỷ đồng: Cán bộ làm sai phải hoàn trả bao nhiêu?

Vụ bồi thường ông Nén 10 tỷ đồng: Cán bộ làm sai phải hoàn trả bao nhiêu?

(Dân trí) - "Người liên quan đến trách nhiệm hoàn trả không hẳn chỉ là những người bị truy tố. Tất nhiên nếu bị truy tố thì sẽ bị hoàn trả nhiều. Việc xem xét trách nhiệm hoàn trả trong trường hợp này sẽ được căn cứ vào mức vô ý, cố ý; có những người bị truy tố hình sự, có người vô ý, chỉ bị phạt cảnh cáo,... thì mức độ hoàn trả khác nhau".
Xem tiếp