Tin tức về chủ đề "Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long"

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long

“Kiểm điểm, phê bình, khiển trách…” và “lỗi tại cậu… đánh máy”?!

“Kiểm điểm, phê bình, khiển trách…” và “lỗi tại cậu… đánh máy”?!

(Dân trí) - Hi vọng rằng sẽ không có những “hình phạt nghiêm khắc” như “phê bình”, “khiển trách”… “rút kinh nghiệm sâu sắc” và còn mong hơn nữa, không có “cậu đánh máy” hay “anh em tham mưu” chung chung mà phải có họ tên “chính chủ” đứng ra chịu trách nhiệm vụ việc này.
Xem tiếp
Bộ trưởng Tư pháp làm việc với tỉnh An Giang

Bộ trưởng Tư pháp làm việc với tỉnh An Giang

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đề nghị lãnh đạo tỉnh An Giang quan tâm chỉ đạo, kiểm soát, có giải pháp tháo gỡ, nâng cao tạo mọi điều kiện để công tác tư pháp và thi hành án dân sự địa phương hoạt động ngày càng tốt hơn.
Xem tiếp