Tin tức về chủ đề "bộ thông tin - truyền thông"

“Xử phạt báo chí rất đau lòng, nhưng cần thiết”

“Xử phạt báo chí rất đau lòng, nhưng cần thiết”

“Năm 2016, cũng là năm cơ quan quản lý nhà nước có tiến bộ bước đầu trong công tác quản lý xử lý nghiêm đối với các sai phạm của báo chí. Xử lý báo chí trong thời gian vừa qua không ai muốn, rất đau lòng nhưng cần thiết để từng bước làm trong sạch môi trường báo chí truyền thông”, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nói.