Tin tức về chủ đề "bia Sùng Thiện Diên Linh"

bia Sùng Thiện Diên Linh

Tấm bia cổ gần 900 năm tuổi ở chùa Long Đọi Sơn

Tấm bia cổ gần 900 năm tuổi ở chùa Long Đọi Sơn

(Dân trí) - Toàn bộ tấm bia cổ là một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc hoàn hảo, phản ánh mỹ thuật và kỹ thuật thời Lý đạt đến đỉnh cao rực rỡ. Cùng với đó là một bài minh trên bia phản ánh văn chương thời Lý với lối văn biền ngẫu cầu kỳ, phức tạp, mang đặc trưng của văn chương thời Lý.
Xem tiếp