Tin tức về chủ đề "Bí thư tỉnh Quảng Ninh"

Bí thư tỉnh Quảng Ninh

"Phải kiểm soát được mặt trái của tập trung quyền lực"

"Phải kiểm soát được mặt trái của tập trung quyền lực"

(Dân trí) - Bí thư Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc cho rằng, tập trung quyền lực dễ dẫn đến tình trạng độc đoán, chuyên quyền, lạm quyền… vì thế khi thực hiện nhất thể hóa, tỉnh Quảng Ninh phải triển khai nhiều giải pháp để ngăn ngừa tối đa những tiêu cực do tập trung quyền lực.
Xem tiếp