Tin tức về chủ đề "bẫy thu nhập"

bẫy thu nhập

Chưa dễ thoát bẫy thu nhập trung bình

Chưa dễ thoát bẫy thu nhập trung bình

Dù đã vươn lên nhóm nước có thu nhập trung bình, nhưng những cải cách thể chế dù đã được bổ sung vẫn còn là nút thắt khiến Việt Nam có nguy cơ chìm sâu hơn vào "bẫy thu nhập trung bình".
Xem tiếp