Tin tức về chủ đề "bảo hiểm prudential"

Giúp đỡ từ gốc và xây dựng giá trị bền vững cho thế hệ tương lai

Giúp đỡ từ gốc và xây dựng giá trị bền vững cho thế hệ tương lai

Là một phần không thể thiếu trong chiến lược phát triển bền vững, các hoạt động trách nhiệm xã hội của doạnh nghiệp gần đây đã có sự chuyển biến tích cực khi chú trọng vào các vấn đề thách thức của cộng đồng. Chiến lược và cách triển khai cũng đi vào chiều sâu, thấu hiểu gốc rễ mang tới những giá trị chung bền vững cho tương lai.