Những “lình xình” tại Sudico đã được xử lý

(Dân trí)- Trước tình hình sản xuất kinh doanh từ năm 2008 đến năm 2011 của Sudico đạt rất thấp, đã xuất hiện những “lình xình” tại đơn vị này. Mới đây, lãnh đạo Sudico đã có quyết định thay đổi người “cầm cương” tại đây, để giải quyết dứt điểm những vướng mắc không đáng có trên.

Những “lình xình” tại Sudico đã được xử lý - 1
Công văn của Sudico gửi đến một số cơ quan chức năng
thông báo về việc thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty.
 
Mấy ngày qua dư luận rất quan tâm về việc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (Sudico) thay đổi Tổng giám đốc là ông Vi Việt Dũng để thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT chuyên trách theo quyết định số 155/QĐ-CT-HĐQT và bổ nhiệm ông Ngô Vĩnh Khương giữ chức vụ Tổng giám đốc theo quyết định 156/QĐ-CT-HĐQT ngày 26/09/2011.
 
Ông Khương được bổ nhiệm thay thế ông Vi Việt Dũng đảm nhiệm chức vụ trên từ 26/9. Ông Khương sinh năm 1974, kỹ sư xây dựng, đã từng đảm nhiệm Giám đốc Ban quản lý các Dự án đô thị khu vực Hà Nội của Sudico và giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc từ ngày 11/8/2010. Ban giám đốc của Sudico hiện có ông Ngô Vĩnh Khương, Tổng giám đốc và 5 Phó Tổng giám đốc phụ trách là ông Đặng Thế Đô, ông Trần Đình Trụ, ông Bùi Khắc Viện, ông Lưu Ngọc Dũng và ông Vũ Văn Dũng.

Được biết, ngày 24/09/2011 Hội đồng quản trị Công ty SUDICO tổ chức họp Hội đồng quản trị Công ty để kiểm điểm thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CT-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2011 của Đại hội đồng cổ đông Công ty SUDICO trong 09 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện Quý IV/2011.

Theo báo cáo của Tổng giám đốc Công ty SUDICO kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt kết quả rất thấp: Tổng giá trị đầu tư đạt 19% kế hoạch; tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt 18% kế hoạch; Doanh thu đạt 6%; Lợi nhuận đạt 3% kế hoạch.

Tại cuộc họp các thành viên Hội đồng quản trị công ty đã xem xét, phân tích số liệu sản xuất kinh doanh từ năm 2008 đến năm 2011 và thấy rằng kết quả sản xuất kinh doanh đạt rất thấp đối với các chỉ tiêu giá trị đầu tư, giá trị sản xuất kinh doanh, có xu hướng giảm dần. Nguyên nhân chính của việc này là do nguyên nhân chủ quan và trách nhiệm chính là Tổng giám đốc.

Với kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh như đánh giá ở trên, các nguyên nhân dẫn đến kết quả như vậy, một số thành viên đề xuất tại cuộc họp yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phải cơ cấu lại nhân sự chủ chốt để đáp ứng yêu cầu tồn tại và phát triển công ty trong thời gian tới.

Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định thôi kiêm giữ chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật đối với ông Vi Việt Dũng để tập trung thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách. Đồng thời lựa chọn ông Ngô Vĩnh Khương để ký hợp đồng với chức danh Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Trên cơ sở biểu quyết thông qua tại cuộc họp HĐQT đã ban hành những văn bản pháp lý cần thiết theo thẩm quyền, thủ tục theo quy định của luật định hiện hành và các quy định của Công ty. Đồng thời thực hiện các thủ tục pháp lý đối với các cơ quan quản lý của Nhà nước theo quy định để Công ty ổn định về tổ chức nhanh chóng tập trung triển khai các mục tiêu trọng tâm mà Hội đồng quản trị Công ty thông qua tại cuộc họp. Ban chấp hành Đảng ủy Công ty cũng đã thực hiện thủ tục theo quy định và ban hành các Quyết nghị chỉ đạo HĐQT thực hiện.

Như vậy, nguyên nhân dẫn đến các “lình xình” tại Sudico trong thời gian qua đã được lãnh đạo đơn vị này vào cuộc giải quyết, tránh tình trạng khiếu kiện không đáng có từng xảy ra ở đây trong thời gian qua.

Ban Bạn đọc