Thứ hai, 09/09/2019 - 08:15

Nhận phê bình từ Chủ tịch tỉnh Bắc Giang, Sở LĐTB&XH khắc phục thiếu sót

Dân trí

Giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch, Sở Y tế tỉnh Bắc Giang bị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê bình do không thực hiện đúng chỉ tiêu biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp được giao năm 2019. Ngay sau đó, Sở LĐTB&XH tỉnh Bắc Giang đã khắc phục sự việc.

Để chấn chỉnh tình trạng không thực hiện đúng Quyết định của UBND tỉnh Bắc Giang về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2019, ngày 5/8/2019 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ký công văn số 2787/UBND-NC về việc thực hiện việc quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp gửi các sở, cơ quan, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố và Kho bạc nhà nước tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã có yêu cầu: Đối với Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (LĐHĐ 68) đã được UBND tỉnh giao năm 2019 và những năm tiếp theo.

Nhận phê bình từ Chủ tịch tỉnh Bắc Giang, Sở LĐTBXH khắc phục thiếu sót - 1

Sở LĐTB&XH tỉnh Bắc Giang đã khắc phục thiếu sót sau chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh phê bình Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và xã hội; Văn hóa - thể thao và du lịch, Y tế do không thực hiện đúng chỉ tiêu biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp được UBND tỉnh giao năm 2019.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên rà soát, sắp xếp công chức, viên chức, LĐHĐ theo đúng vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế được UBND tỉnh giao năm 2019 xong trước ngày 01/01/2020. Riêng 02 công chức thực hiện thừa tại Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội, trực thuộc Sở LĐ-TB&XH sắp xếp, điều chỉnh xong trước ngày 01/9/2019, 01 công chức thực hiện thừa tại Sở KH&CN sắp xếp, điều chỉnh xong trong tháng 02/2020.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Hà Trung Kiên - Chánh văn phòng Sở LĐTB&XH tỉnh Bắc Giang cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về công chức thừa, Sở đã bố trí thực hiện sắp xếp xong theo đúng quy trình về cán bộ. Đến thời điểm này các công chức thừa đã được sắp xếp lại theo đúng chỉ đạo. Một cán bộ về đơn vị sự nghiệp, một cán bộ được bố trí về văn phòng sở.

Nhận phê bình từ Chủ tịch tỉnh Bắc Giang, Sở LĐTBXH khắc phục thiếu sót - 2

UBND tỉnh Bắc Giang vừa quyết định giao nhiệm vụ Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế cho ông Trần Văn Sinh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh chỉ đạo tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc chi trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức, LĐHĐ 68 trong cơ quan hành chính, sự nghiệp công lập nhà nước thuộc tỉnh (trừ các đơn vị được UBND tỉnh giao tự chủ trì chi thường xuyên, tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư). Chỉ đạo Kho bạc nhà nước cấp huyện kiểm soát chặt chẽ việc chi lương cho cán bộ, công chức, viên chức, HĐLĐ 68 trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của UBND cấp huyện, cấp xã; kịp thời tổng hợp, báo cáo những đơn vị chi lương không đúng chỉ tiêu biên chế được giao.

Chủ tịch tỉnh giao Sở Nội vụ tiếp tục đôn đốc, thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế theo Quyết định UBND tỉnh giao cho các cơ quan, đơn vị; đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, địa phương, đơn vị không thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh (nếu có).

Anh Thế - Ngọc Hân

Tin liên quan

Mới nhất

Đáng quan tâm