Bài 2:

Hệ luỵ việc giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố uỷ quyền cho chồng định đoạt tài sản

Dân trí Trong khi Cơ quan CSĐT đang điều tra về hành vi lừa đảo bà Trần Thị Thúy Ngọc (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Minh Hằng) thì ngày 12/7/2010, bà Ngọc - với tư cách là người đại diện theo pháp luật của Công ty đã lập giấy ủy quyền cho chồng định đoạt, chuyển nhượng tài sản cho cháu ruột.
>>Hà Nội: Thêm một vụ thi hành án bị người dân quyết liệt phản đối

Như Dân trí đã đưa tin, liên quan đến việc thi hành án đối với nhà đất tại địa chỉ 381-383 đường Lạc Long Quân (phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy), năm 2010, trong khi Cơ quan CSĐT đang điều tra về hành vi lừa đảo bà Trần Thị Thúy Ngọc (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Minh Hằng) thì ngày 12/7/2010, bà Ngọc - với tư cách là người đại diện theo pháp luật của Công ty đã lập giấy ủy quyền để ủy quyền cho người khác thay mình đại diện cho Công ty. Cụ thể, theo Giấy ủy quyền này, bà Ngọc ủy quyền cho chính chồng mình là ông Nguyễn Văn Cường thay mặt mình đại diện theo Công ty TNHH thương mại Minh Hằng làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các bên có liên quan trong việc thi hành Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 01/2009/QĐST-DS ngày 05/3/2009 của TAND quận Cầu Giấy giữa ông Đặng Văn Thanh và Công ty Minh Hằng. Sau đó, với tư cách là người đại diện theo ủy quyền, ông Cường đã thỏa thuận với ông Thanh (là cháu ruột ông Cường) và chuyển tài sản này cho ông Thanh để thực hiện Quyết định công nhận sự thỏa thuận trên.


Lệnh kê biên tài sản liên quan đến vụ án lừa đảo của Công an TP Hà Nội.

Lệnh kê biên tài sản liên quan đến vụ án lừa đảo của Công an TP Hà Nội.

Vậy việc ủy quyền của bà Ngọc với tư cách là người đại diện theo pháp luật của Công ty Minh Hằng để ông Cường làm việc với các cá nhân, tổ chức và cơ quan Nhà nước liên quan tới việc thi hành án tài sản duy nhất của công ty và việc ông Cường chủ động thương lượng với ông Thanh để bán nhà đất tại số 381 - 383 Lạc Long Quân có đúng theo quy định của pháp luật hay không?

Về vấn đề này, Luật sư Nhâm Mạnh Hà - Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội cho rằng việc uỷ quyền cũng như những hành vi tiếp theo như đã nêu trên đã vi phạm các quy định của pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng quyền - lợi ích của gia đình bà Chín là người đã bỏ tiền ra mua nhà - đất của công ty Minh Hằng, cụ thể:

Thứ nhất, về việc ủy quyền của bà Ngọc cho ông Cường:

Xét tại thời điểm có văn bản ủy quyền của bà Ngọc cho chồng là ông Cường, bà Ngọc vẫn đang là Giám đốc của Công ty TNHH TM Minh Hằng.

Tại Điều 55, 56 Luật Doanh nghiệp năm 2005 quy định về quyền và nghĩa vụ của Giám đốc trong đó có quyền và nghĩa vụ sau:

+ Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng thành viên;

+ Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty;

+ Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

+ Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên;

+ Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

+ Các quyền và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên.

+ Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty và chủ sở hữu công ty;

+ Trung thành với lợi ích của công ty và chủ sở hữu công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty; không được lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

Bên cạnh đó, tại Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định Hội đồng thành viên của Công ty TNHH hai thành viên trở lên có các quyền và nhiệm vụ bao gồm:

+ Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty;

+ Quyết định phương thức đầu tư và dự án đầu tư có giá trị trên 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;

+ Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ; thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;

+ Thông qua báo cáo tài chính hàng năm, phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc phương án xử lý lỗ của công ty;

+ Quyết định giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty.

Như vậy, theo quy định của Luật doanh nghiệp thì không phải giám đốc là người quyết định tất cả các vấn đề có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp mà phải dựa trên quy định tại Điều lệ của công ty và quyết định của Hội đồng thành viên của công ty đặc biệt là vấn đề liên quan đến định đoạt tài sản của doanh nghiệp. Do đó, việc bà Ngọc ủy quyền cho ông Cường mà không có sự nhất trí của Hội đồng thành viên và không căn cứ trên điều lệ của Công ty là trái với quy định pháp luật.


Tuy nhiên, quyết định huỷ bỏ lệnh kê biên tài sản sau đó khiến những người liên quan phản ứng quyết liệt.

Tuy nhiên, quyết định huỷ bỏ lệnh kê biên tài sản sau đó khiến những người liên quan phản ứng quyết liệt.

Bên cạnh đó, theo thông tin và hồ sơ từ phía gia đình bà Chín thì khi bà Ngọc bị khởi tố và bị bắt vì hành vi lừa đảo, Cơ quan CSĐT đã tịch thu con dấu của Công ty Minh Hằng nhưng bà Ngọc lại vẫn có con dấu để đóng dấu vào Hợp đồng ủy quyền. Vậy con dấu này ở đâu ra và đây có phải con dấu hợp pháp của Công ty? Đây là vấn đề cần được làm rõ mới có thể khẳng định giá trị pháp lý của văn bản ủy quyền này.

Thứ hai, về việc ông Cường xác nhận tài sản đã kê biên và thỏa thuận bán tài sản này:

Sau khi nhận ủy quyền và có Quyết định của Cơ quan CSĐT CA TP Hà Nội hủy bỏ lệnh kê biên đối với tài sản là nhà đất nêu trên, ông Cường thay mặt quyết định việc giao nhận tài sản đã kê biên cho ông Thanh để trừ vào số tiền thi hành án. Việc ông Cường thỏa thuận với ông Thanh để ông Thanh mua tài sản của Công ty là trái với quy định của pháp luật bởi vì:

Một là, tại thời điểm quyết định thỏa thuận với ông Thanh về việc giao nhận tài sản thì nhà đất tại đường Lạc Long Quân là tài sản duy nhất của Công ty Minh Hằng do đó việc quyết định giao tài sản trên cho ông Thanh sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty đồng thời việc giao nhận tài sản này với bên được thi hành án có nguy cơ làm công ty phải giải thể hoặc phá sản. Vì vậy, theo quy định của pháp luật thì việc quyết định này phải thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thành viên chứ không thể chỉ là Giám đốc hoặc người được ủy quyền quyết định toàn bộ.

Hai là, xét về mối quan hệ giữa ông Cường và ông Thanh thì: ông Thanh là con của bà Thành, bà Thành lại là chị gái của ông Cường. Điều này cũng có nghĩa là giữa ông Thanh và ông Cường có mối quan hệ họ hàng thân thích (quan hệ cậu - cháu), bản thân ông Cường lại không phải là thành viên của Công ty Minh Hằng. Vì vậy, việc ông Cường quyết định thỏa thuận và giao nhận tài sản kê biên với ông Thành không thể xem là trường hợp thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty và chủ sở hữu công ty. Mối quan hệ họ hàng ruột thịt cộng thêm với việc ông Cường không phải là thành viên công ty sẽ có ảnh hưởng tới quyết định của ông Cường trong việc đảm bảo tối đa lợi ích hợp pháp của công ty.


Quyết định thi hành án theo yêu cầu của Cục thi hành án TP Hà Nội.

Quyết định thi hành án theo yêu cầu của Cục thi hành án TP Hà Nội.

Ba là, tại thời điểm ủy quyền (ngày 12/7/2010), bà Ngọc đã bị Cơ quan CSĐT khởi tố bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can số 05 ngày 06/1/2009) đồng thời đang bị áp dụng hình thức cấm đi khỏi nơi cư trú ngày 16/3/2009 (trước đó bị bắt tạm giam ngày 9/6/2008).

Tại Điều 20 Nghị định 102/2010/NĐ-CP quy định:

Điều 20. Hướng dẫn bổ sung về một số quyền và nghĩa vụ của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn

2. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên, nếu có thành viên là cá nhân làm người đại diện theo pháp luật của công ty bị tạm giữ, tạm giam, trốn khỏi nơi cư trú, bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề vì phạm các tội buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng và các tội khác theo quy định của pháp luật, thành viên còn lại đương nhiên làm người đại diện theo pháp luật của công ty cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên về người đại diện theo pháp luật của công ty.”.

Như vậy, mặc dù điều luật này không hạn chế quyền quản lý doanh nghiệp của người đại diện theo pháp luật của người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, việc bà Ngọc đã bị khởi tố, bị tạm giam và áp dụng hình thức cấm đi khỏi nơi cư trú cũng có ảnh hưởng nhất định tới việc quản lý doanh nghiệp của bà Ngọc. Vì vậy, việc bà Ngọc ủy quyền cho chồng là người đại diện cho doanh nghiệp trong việc làm việc với cơ quan thi hành án liên quan đến nghĩa vụ trả nợ của doanh nghiệp cũng là vấn đề cần phải được Hội đồng thành viên công ty xem xét và quyết định kỹ lưỡng vì lợi ích của công ty.

Trong vụ việc này có thể thấy rằng, ngay sau khi được Cơ quan CSĐT CA TP Hà Nội “giải phóng” tài sản bằng Quyết định hủy bỏ Lệnh kê biên, ông Cường với tư cách là người đại diện theo ủy quyền cho Công ty Minh Hằng đã đứng ra thỏa thuận với người được thi hành án, đồng thời cũng là người có mối quan hệ ruột thịt trong gia đình để chuyển quyền sở hữu tài sản là nhà đất tại 381-383 Lạc Long Quân trong khi theo điều tra xác minh của các cơ quan thì đây là tài sản duy nhất của Công ty Minh Hằng. Việc ông Cường tự ý thỏa thuận mà không thông qua Hội đồng thành viên không chỉ trái với quy định pháp luật mà còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền và lợi ích hợp pháp của bà Chín.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về sự việc này.

Anh Thế

MỚI NHẤT
UBND tỉnh Lâm Đồng chính thức áp thuế 0 đồng, cấp sổ đỏ cho cụ bà 75 tuổi
UBND tỉnh Lâm Đồng chính thức áp thuế 0 đồng, cấp sổ đỏ cho cụ bà 75 tuổi

(Dân trí) - Sau 54 kỳ báo điều tra của Báo Dân trí, với sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chính thức quyết định áp thuế 0 đồng cho cả 563,9m2 đất thổ cư thay vì 253m2 của gia đình cụ Lích, đồng thời sẽ khẩn trương hoàn thành việc cấp sổ đỏ.

Thứ tư, 01/06/2016 - 06:48

Vợ “tố” chồng cũ mang dao ép viết giấy nợ 2,5 tỷ: Gian nan hành trình tìm công lý!
Vợ “tố” chồng cũ mang dao ép viết giấy nợ 2,5 tỷ: Gian nan hành trình tìm công lý!

(Dân trí) - Cho rằng bản án tòa phúc thẩm tuyên buộc phải trả chồng cũ số tiền 2,5 tỷ đồng là không thỏa đáng, không đúng với bản chất vụ việc, bà Lụa tiếp tục có đơn gửi đến Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.HCM để tìm công lý. Tuy nhiên, hơn 6 tháng qua, bà Lụa vẫn mòn mỏi chờ đợi.

Thứ ba, 31/05/2016 - 09:36

Văn phòng Chính phủ đề nghị xem xét giải quyết vụ người dân bị khởi tố tội Lạm quyền kêu oan
Văn phòng Chính phủ đề nghị xem xét giải quyết vụ người dân bị khởi tố tội Lạm quyền kêu oan

(Dân trí) - Không chức tước hay địa vị trong công ty, thế nhưng anh Phạm Văn Tình bỗng dưng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách (Hải Dương) khởi tố và bắt tạm giam về hành vi “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”. Anh Tình đã gửi đơn kêu oan đến nhiều cơ quan Trung ương, địa phương. Mới đây nhất, Văn phòng Chính phủ đã chuyển đơn đề nghị Viện trưởng VKSND tỉnh Hải Dương xem xét, giải quyết.

Thứ ba, 31/05/2016 - 09:03

Vụ cấp phép cho trùm lừa đảo lập công ty đa cấp: Cơ quan nào có thẩm quyền rút phép?
Vụ cấp phép cho trùm lừa đảo lập công ty đa cấp: Cơ quan nào có thẩm quyền rút phép?

(Dân trí) - Câu chuyện trùm lừa đảo Vũ Ngọc Thuyển mặc dù đang là bị can, bị cáo trong một vụ án nhưng vẫn tham gia thành lập Công ty CP Liên minh tiêu dùng Việt Nam (Vietnet) trong vai trò là cổ đông sáng lập, sau đó xin cấp phép kinh doanh đa cấp và điều hành đang gây “sốc” dư luận. Vậy cơ quan chức năng nào có thẩm quyền rút phép kinh doanh đa cấp của công ty này?

Thứ ba, 31/05/2016 - 08:11

Lừa bán 5 thiếu nữ vào "động quỷ", nhóm tú ông đối mặt với hình phạt nào?
Lừa bán 5 thiếu nữ vào "động quỷ", nhóm tú ông đối mặt với hình phạt nào?

(Dân trí) - Nhóm đối tượng thực trong đường dây lừa bán các cô gái vào các ổ mại dâm sẽ phải chịu mực án phạt cao nhất cho tội mua bán người, có thể lên tới 20 năm tù.

Thứ ba, 31/05/2016 - 07:48

Sóc Trăng: Đường dân sinh chi chít bẫy "chông" sau khi khánh thành vài năm
Sóc Trăng: Đường dân sinh chi chít bẫy "chông" sau khi khánh thành vài năm

(Dân trí) - Chỉ một đoạn đường dài khoảng 1km mà đã xuất hiện hàng trăm đoạn bị hư hỏng; nhiều nơi lớp bê tông đã bị bay mất, chỉ còn trơ lại vỉ thép và những cây thép nhô lên trên cao sẵn sàng đâm vào chân người đi đường.

Thứ ba, 31/05/2016 - 07:24

Nghệ An: Đi đòi nợ thành cướp tài sản
Nghệ An: Đi đòi nợ thành cướp tài sản

(Dân trí) - Được mời về công ty với nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, dàn xếp các khoản nợ, bảo vệ tài sản và tính mạng cho giám đốc, ông Nguyễn Xuân Linh còn được nhờ huy động vốn cho công ty. Khi ông này đến công ty để yêu cầu lãnh đạo trả nợ thì bị bắt giữ và truy tố ra trước pháp luật về tội cướp tài sản.

Thứ ba, 31/05/2016 - 07:20

Sóc Trăng: Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện khẩn thiết kêu oan!
Sóc Trăng: Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện khẩn thiết kêu oan!

(Dân trí) - TAND tỉnh Sóc Trăng cho biết, cơ quan này vừa có thông báo gửi Viện KSND tỉnh Sóc Trăng về việc kháng cáo kêu oan của ông Ngô Văn Phán - nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Kế Sách, người mà cách đây hơn một tháng đã bị TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt 2 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thứ ba, 31/05/2016 - 07:17

Nghệ An: Khốn khổ người đàn bà hàng chục lần mang đơn “kêu cứu”
Nghệ An: Khốn khổ người đàn bà hàng chục lần mang đơn “kêu cứu”

(Dân trí) - Hàng chục lần gửi đơn lên các cấp chính quyền địa phương nhưng bà Phan Thị Liệu (67 tuổi, ở xóm 8B, xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) vẫn chưa thể đòi lại được phần diện tích đất rừng của mình bị chiếm mất. Con đường đi tìm công lý của bà vô cùng gian nan và khó khăn.

Thứ ba, 31/05/2016 - 07:11

Vụ áp thuế 5,7 tỉ đồng & những “ông vua con” “cửa quyền, hách dịch”
Vụ áp thuế 5,7 tỉ đồng & những “ông vua con” “cửa quyền, hách dịch”

(Dân trí) - Đây không chỉ là những kẻ “cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, gây đủ thứ phiền hà, khó khăn cho dân” mà còn “có chức có quyền giữ tác phong quan cách, gia trưởng, phụ trách địa phương nào, đơn vị nào, thì như một "ông vua con" ở đấy” như lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng...

Thứ ba, 31/05/2016 - 04:52

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng báo cáo vụ áp thuế 5,7 tỷ đồng
Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng báo cáo vụ áp thuế 5,7 tỷ đồng

(Dân trí) - Sau khi báo Dân trí đăng tải loạt bài điều tra về vụ áp thuế khủng 5,7 tỷ đồng với 253m2 đất tại huyện Đức Trọng khiến dư luận bức xúc, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng báo cáo sự việc. Mới đây nhất, tỉnh Lâm Đồng đã quyết định áp lại mức thuế 0 đồng, sẽ cấp sổ đỏ khẩn trương cho cụ bà 75 tuổi.

Thứ hai, 30/05/2016 - 09:38

Kiểm lâm bị “bịt mắt” trước việc gia đình chủ tịch thị trấn phá hơn 26.000m2 rừng?
Kiểm lâm bị “bịt mắt” trước việc gia đình chủ tịch thị trấn phá hơn 26.000m2 rừng?

(Dân trí) - Sự việc ông Phạm Văn Cương (cán bộ tư pháp) là con trai của ông Phạm Văn Thắng - Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Sơn phá hơn 26.000m2 rừng trái pháp luật bị phát hiện không phải bởi lực lượng kiểm lâm mà từ đơn tố cáo liên tục của một người dân. Vậy lực lượng kiểm lâm ở đâu?

Thứ hai, 30/05/2016 - 09:08

ĐÁNG QUAN TÂM
Bài 1: Kinh doanh thua lỗ, vẫn trích lập quỹ ngoài hàng tỷ đồng?
Bài 1: Kinh doanh thua lỗ, vẫn trích lập quỹ ngoài hàng tỷ đồng?

(Dân trí) - Trong khi hoạt động kinh doanh của đơn vị gặp nhiều khó khăn, thậm chí bị thua lỗ nhiều năm thì lãnh đạo vẫn trích lập “quỹ đen” với số tiền hàng tỷ đồng. Tuy vậy, việc chi tiêu lại không minh bạch, thiếu dân chủ đã gây bức xúc cho cán bộ, nhân viên.

Thứ hai, 30/05/2016 - 08:26

Tranh cãi thời điểm cơi nới diện tích, 1 thương binh gần 30 năm chưa được cấp sổ đỏ
Tranh cãi thời điểm cơi nới diện tích, 1 thương binh gần 30 năm chưa được cấp sổ đỏ

(Dân trí) - Ông Hoàn khẳng định diện tích đất cơi nới hoàn thành trước năm 1993, đề nghị UBND phường Lê Lợi làm thủ tục cấp giấy CNQSD đất cho ông. Trong khi đó UBND phường Lê Lợi lại cho rằng diện tích đó cơi nới sau thời điểm Luật đất đai có hiệu lực, bởi vậy ông Hoàn phải nộp tiền cho phần diện tích tăng thêm đó thì mới làm thủ tục cấp bìa đỏ được.

Thứ hai, 30/05/2016 - 08:23

Kiên Giang: Chủ tịch xã ra quyết định xử phạt có nhiều khuất tất, dân kiện ra tòa
Kiên Giang: Chủ tịch xã ra quyết định xử phạt có nhiều khuất tất, dân kiện ra tòa

(Dân trí) - Xác định bà Hiền vi phạm về đất đai, Chủ tịch xã Cửa Dương Trần Văn Việt ra 02 quyết định xử phạt nhưng rồi hủy bỏ. Sau đó, căn cứ vào hành vi chiếm đất của bà Hiền mà xã xác đình từ 2 năm trước, Chủ tịch Việt ra quyết định xử phạt.

Thứ hai, 30/05/2016 - 08:20

Hà Tĩnh: Dân khốn khổ vì chủ đầu tư "quên" hoàn trả lại đường
Hà Tĩnh: Dân khốn khổ vì chủ đầu tư "quên" hoàn trả lại đường

(Dân trí) - Ổ gà, ổ voi xuất hiện chằng chịt, trời mưa thì bị ngập, nắng thì bụi mịt mù, suốt gần 6 năm qua, Huyện lộ 10 (trước là Tỉnh lộ 18) đoạn qua xã Hòa Hải và một phần xã Phúc Đồng của huyện Hương Khê đã trở thành nỗi ám ảnh của hàng nghìn người dân nơi đây.

Thứ hai, 30/05/2016 - 08:16

"Đánh" thuốc mê nhằm chiếm đoạt tài sản sẽ chịu án phạt rất nặng
"Đánh" thuốc mê nhằm chiếm đoạt tài sản sẽ chịu án phạt rất nặng

(Dân trí) - Luật sư cho biết hành vi dùng thuốc mê, thuôc ngủ gây hại đến tính mạng của người khác nhằm chiếm đoạt tài sản sẽ phải đối mặt với khung hình phạt rất nặng, cao nhất là tử hình.

Thứ hai, 30/05/2016 - 08:00

Quảng Trị: Đơn vị khai thác quặng cam kết sẽ hỗ trợ cải tạo ruộng bị bồi lấp cho người dân
Quảng Trị: Đơn vị khai thác quặng cam kết sẽ hỗ trợ cải tạo ruộng bị bồi lấp cho người dân

(Dân trí) - Không chịu hoàn thổ, trồng lại rừng như cam kết, đơn vị khai thác quặng đã rút hết mọi máy móc phục vụ việc khai thác tại khu vực mỏ, người dân càng bức xúc hơn vì quá trình khai thác quặng, nhiều diện tích đất canh tác nông nghiệp bị bồi lấp, không thể sản xuất được.

Thứ bảy, 28/05/2016 - 10:29

Chủ tịch tỉnh Kiên Giang tiếp tục chỉ đạo huyện tổ chức giao đất cho dân
Chủ tịch tỉnh Kiên Giang tiếp tục chỉ đạo huyện tổ chức giao đất cho dân

(Dân trí) - (Dân trí) Sau khi nghe đoàn thanh tra báo cáo và trực tiếp đối thoại với gia đình ông Đức, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng kết luận: Quyết định 728/QĐ – UB, ngày 14/4/1999 là đúng qui định pháp luật; giao Chủ tịch huyện Vĩnh Thuận tổ chức giao đất cho gia đình bà Thắm.

Thứ bảy, 28/05/2016 - 07:58

Bài 53: Áp thuế 0 đồng, khẩn trương cấp “sổ đỏ” cho cụ bà 75 tuổi!
Bài 53: Áp thuế 0 đồng, khẩn trương cấp “sổ đỏ” cho cụ bà 75 tuổi!

(Dân trí) - Sau 52 kỳ báo điều tra của Báo Dân trí, với sự chỉ đạo “nóng” của trực tiếp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, cụ Đàm Thị Lích đã được cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng công nhận lại lô đất thổ cư, khẳng định không phải đóng thuế 5,7 tỷ đồng. Việc cấp sổ đỏ sẽ được thực hiện khẩn trương trong vài ngày tới.

Thứ bảy, 28/05/2016 - 06:34

Bắc Giang: Dân phá rừng vào tù, nhà lãnh đạo phá rừng xem xét phạt hành chính!
Bắc Giang: Dân phá rừng vào tù, nhà lãnh đạo phá rừng xem xét phạt hành chính!

(Dân trí) - Sự việc ông Phạm Văn Cương (cán bộ tư pháp) là con trai của ông Phạm Văn Thắng - Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Sơn phá hơn 26.000m2 rừng trái pháp luật khiến dư luận bức xúc. Tuy nhiên, lãnh đạo Hạt kiểm lâm Sơn Động cho biết không thể xử lý hình sự mà chỉ xem xét phạt hành chính thủ phạm trong khi cuối năm 2015, tại địa phương này đã có nhiều người dân thường bị phạt nhiều năm tù về hành vi phá rừng.

Thứ sáu, 27/05/2016 - 03:44

Vụ áp thuế 5,7 tỷ: Thanh tra tỉnh Lâm Đồng tiếp tục mời cụ Lích làm việc
Vụ áp thuế 5,7 tỷ: Thanh tra tỉnh Lâm Đồng tiếp tục mời cụ Lích làm việc

(Dân trí) - Sau buổi gặp làm việc đầu tiên với cụ Đàm Thị Lích để thu thập thêm tài liệu, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng tiếp tục mời cụ Lích lên đối thoại lần thứ 2 về nội dung đơn thư khiếu nại của bà xoay quanh vụ áp thuế 5,7 tỷ đồng cho 253m2 đất và việc UBND huyện Đức Trọng không thực hiện các quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Thứ sáu, 27/05/2016 - 09:51

Vợ “tố” chồng cũ mang dao ép viết giấy nợ 2,5 tỷ: Toà tuyên án bất thường
Vợ “tố” chồng cũ mang dao ép viết giấy nợ 2,5 tỷ: Toà tuyên án bất thường

(Dân trí) - Viện KSND quận Gò Vấp cho rằng, việc nhận định trong bản án sơ thẩm của TAND quận Gò Vấp đối với bà Lụa là không chính xác, không phù hợp với tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ, điều này không đảm bảo cho việc giải quyết vụ án được chính xác, công minh.

Thứ sáu, 27/05/2016 - 08:43

Vụ 1 thửa đất cấp 4 sổ đỏ: Thành phố Thanh Hóa “chống lệnh” lãnh đạo tỉnh?
Vụ 1 thửa đất cấp 4 sổ đỏ: Thành phố Thanh Hóa “chống lệnh” lãnh đạo tỉnh?

(Dân trí) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ cấp nhiều “sổ đỏ” cho một thửa đất, tuy nhiên UBND thành phố Thanh Hóa đã “chống lệnh”, một lần nữa thoái thác trách nhiệm.

Thứ sáu, 27/05/2016 - 08:01