Thứ sáu, 01/10/2021 - 07:02

Tổng mức hỗ trợ mất việc không quá 3,5 triệu đồng/người

Vợ chồng bà Lê Thị Hồng Trang (Bà Rịa-Vũng Tàu) đều là lao động tự do. Bà Trang đã nhận tiền hỗ trợ đợt 1. Bà Trang hỏi, tiền hỗ trợ đợt 2 khi nào mới được nhận và có cần làm giấy xin hỗ trợ không?

Về vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trả lời như sau:

Theo quy định tại Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, mức hỗ trợ là 50.000 đồng/ngày/người, thời gian hỗ trợ tính theo số ngày làm việc thực tế của người lao động bị mất việc làm, nhưng không quá 3,5 triệu đồng.

Nếu đợt 1 mức hỗ trợ của bà Lê Thị Hồng Trang chưa đủ 3,5 triệu đồng mà bà vẫn tiếp tục mất việc làm thì được đề nghị hỗ trợ tiếp đối với thời gian mất việc còn lại nhưng tổng mức hỗ trợ không quá 3,5 triệu đồng.

Theo Chinhphu.vn

Mới nhất