Thứ sáu, 15/04/2016 - 13:03

Tôi ở Đà Nẵng nhưng làm sao để mua BHYT cho người thân ở Thái Bình?

Dân trí

Tôi đang sinh sống ở Đà Nẵng, mẹ tôi sống tại Hà Nội nhưng hộ khẩu ở Thái Bình, vợ chồng chị gái tôi sống tại Thái Bình. Tôi muốn mua BHYT cho mẹ và vợ chồng chị gái tôi thì cần thủ tục gì? mức đóng BHYT? tôi mua cho mẹ tôi tại Thái Bình được không?

Tôi ở Đà Nẵng nhưng làm sao để mua BHYT cho người thân ở Thái Bình? - 1

Đây là một nội dung được bạn đọc hỏi tại Buổi giao lưu trực tuyến về chính sách BHYT, BHXH và BHTN do Bảo hiểm xã hội VN tổ chức sáng 15/4 tại Hà Nội.

Đại diện BHXH VN trả lời:

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT thì đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình bao gồm toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu (hoặc sổ tạm trú), trừ đối tượng thuộc các nhóm: Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng; nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng; nhóm do ngân sách nhà nước đóng và nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng.

Trường hợp trên, bạn không nói cụ thể vợ chồng chị gái sống tại Thái Bình đã được cấp sổ hộ khẩu (hoặc sổ tạm trú) chưa? Nếu vợ chồng chị gái của bạn (kể cả mẹ của bạn) sống tại Thái Bình đã được cấp sổ hộ khẩu (hoặc sổ tạm trú) trên địa bàn tỉnh Thái Bình thì thuộc đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình tại nơi đang sinh sống.

- Khi đăng ký tham gia BHYT theo hộ gia đình, đại diện hộ gia đình có trách nhiệm kê khai đầy đủ, chính xác thông tin nhân thân vào Danh sách hộ gia đình tham gia BHYT (Mẫu DK01); nộp Mẫu DK01 và đóng tiền cho cơ quan BHXH huyện hoặc Đại lý thu BHYT (Đại lý thu Bưu điện hoặc Đại lý thu Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn) trên địa bàn.

- Về mức đóng: Tại Điểm g Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP quy định mức đóng của tất cả các thành viên thuộc hộ gia đình như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Ví dụ: Trường hợp 05 người của gia đình tham gia BHYT theo hộ gia đình một lần cho cả năm, số tiền đóng BHYT được xác định như sau (giả sử mức lương cơ sở nhà nước quy định tại thời điểm là 1.150.000 đồng):

- Người thứ nhất: 1.150.000 đồng x 4,5% x 12 tháng = 621.000 đồng.

- Người thứ hai: 621.000 đồng x 70% = 434.700 đồng.

- Người thứ ba: 621.000 đồng x 60% = 372.600 đồng.

- Người thứ tư: 621.000 đồng x 50% = 310.500 đồng.

- Người thứ năm: 621.000 đồng x 40% = 248.400 đồng.

Hoàng Mạnh

Tin liên quan

Mới nhất