Chủ nhật, 06/03/2016 - 09:33

Thời hạn sử dụng thẻ BHYT với thân nhân binh sĩ

Theo ý kiến của cử tri tỉnh Hải Dương tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII, việc cấp thẻ BHYT cho thân nhân binh sĩ phục vụ tại ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự cần thực hiện ngay khi binh sĩ được đưa về đơn vị.

Về vấn đề này, Bộ Quốc phòng trả lời cử tri như sau:

Theo quy định tại các điểm c và d Khoản 2 Điều 5 Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BQP-BYT ngày 5/3/2010 của liên Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, tổ chức thực hiện BHYT đối với người lao động trong Quân đội và thân nhân quân nhân tại ngũ:

“Thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ là học viên quân sự (thuộc đối tượng tuyển sinh quân sự) sau khi tiếp nhận chính thức, cơ quan quản lý nhân sự học viên, nhà trường, trung tâm (gọi chung là nhà trường) hướng dẫn quân nhân kê khai thân nhân thuộc đối tượng được cấp thẻ BHYT, thẩm định và lập danh sách gửi về BHXH Bộ Quốc phòng nhận đủ hồ sơ theo quy định”;

“Thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự: Sau khi huấn luyện xong về đơn vị mới, cơ quan nhân sự hướng dẫn quân nhân kê khai, thẩm định và lập danh sách gửi về BHXH Bộ Quốc phòng; thân nhân nhận được thẻ và được hưởng quyền lợi BHYT từ ngày 1 của tháng kế tiếp, sau tháng BHXH Bộ Quốc phòng nhận đủ hồ sơ theo quy định”.

Thời hạn sử dụng thẻ BHYT đối với thân nhân binh sĩ phục vụ tại ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự tương ứng với thời gian phục vụ tại ngũ của binh sĩ.

Ví dụ: Hạ sĩ quan, binh sĩ nhập ngũ tháng 2/2015, tháng 4/2015 đơn vị đề nghị cấp thẻ BHYT cho thân nhân có giá trị sử dụng từ ngày 1/5/2015 đến hết ngày 31/10/2016 (18) tháng, nếu đồng chí chiến sĩ đó phục vụ tại ngũ 18 tháng.

Thực hiện như trên vừa đảm bảo quyền lợi BHYT của thân nhân quân nhân đúng bằng thời hạn quân nhân thực hiện nghĩa vụ quân sự (theo cách trên thì quân nhân đã xuất ngũ về địa phương sau 2 đến 3 tháng, thẻ BHYT của thân nhân vẫn có giá trị sử dụng), vừa tránh được giải quyết chế độ BHYT không đúng đối tượng, bởi trong thời gian huấn luyện tân binh, hạ sĩ quan,binh sĩ còn được khám sàng lọc về sức khỏe và yêu cầu về chính trị - xã hội khác, nếu không đảm bảo đủ điều kiện thì phải trả về địa phương.

Theo Chinhphu.vn

Tin liên quan

Mới nhất