Chủ nhật, 17/11/2019 - 08:03

Phú Yên: Đề nghị dừng tuyển 910 biên chế giáo dục để xét tuyển đặc cách

Dân trí

Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên vừa có văn bản gửi UBND tỉnh xin ý kiến dừng kỳ thi xét tuyển 910 biên chế giáo dục để thực hiện theo chỉ đạo Công văn của Bộ Nội vụ về việc xét tuyển đặc cách giáo viên hợp đồng.

Theo văn bản kiến nghị của Sở Nội vụ Phú Yên cho biết, thời gian qua đã tham mưu cho Hội đồng Xét tuyển viên chức ngành Giáo dục tiếp nhận hồ sơ, đến nay đã gần đến hạn kết thúc nhận hồ sơ với khoảng gần 2.000 hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Hội đồng đang tiến hành thực hiện các bước tiếp theo để tổ chức kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục.

Phú Yên: Đề nghị dừng tuyển 910 biên chế giáo dục để xét tuyển đặc cách - 1

Sở Nội vụ Phú Yên dừng xét tuyển biên chế giáo dục để xét tuyển đặc cách giáo viên hợp đồng (ảnh minh họa)

Tuy nhiên, ngày 5/11/2019, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 5378 về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước.

Theo nội dung công văn: “Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương cho phép các địa phương thực hiện xét đặc cách đối với số giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH bắt buộc theo quy định của Luật BHXH từ năm 2015 trở về trước trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng”.

Do vậy, để kịp thời thực hiện theo đúng chủ trương của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Sở Nội vụ đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định cho phép tạm dừng các nội dung triển khai kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục theo Kế hoạch số 179, để thực hiện việc tuyển dụng đặc cách đối với các đối tượng nêu trên.

Khi hoàn thành việc xét tuyển đặc cách nếu đơn vị, địa phương vẫn còn chỉ tiêu biên chế giáo viên thì tiếp tục thực hiện việc tuyển dụng công khai theo quy định của Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh giao Sở Nội vụ có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, TP để nghị đơn vị, địa phương rà soát, tổng hợp danh sách giáo viên đã có hợp đồng lao động từ năm 2015 trở về trước và căn cứ chỉ tiêu số lượng người làm việc là giáo viên (biên chế giáo viên) chưa sử dụng để quyết định việc tuyển dụng đặc cách đối với nhóm đối tượng này.

Đối tượng được xem xét tuyển dụng đặc cách là giáo viên đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập theo chế độ HĐLĐ; đã có thời gian ký HĐLĐ có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn trước ngày 31/12/2015; trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí tuyển dụng.

Như trước đó Dân trí đã phản ánh, trong năm 2019 UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục với chỉ tiêu là 910 biên chế. Hình thức tuyển dụng là xét tuyển.

Với các chỉ tiêu cụ thể như sau: Giáo viên bậc mầm non 369 chỉ tiêu, tiểu học 291 chỉ tiêu, THCS 125 chỉ tiêu, hệ giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp 6 chỉ tiêu, nhân viên văn thư 62 chỉ tiêu, nhân viên thư viện 57 chỉ tiêu.

Trung Thi

Tin liên quan

Mới nhất

Đáng quan tâm