Thứ năm, 05/01/2017 - 07:06

Luật Giáo dục nghề nghiệp sẽ được nghiên cứu sửa đổi trong năm 2017

Dân trí

Bộ LĐ-TB&XH được giao chủ trì nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục nghề nghiệp; bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.

Đây là một trong những nội dung được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ LĐ-TB&XH trong việc triển khai thực hiện những nhiệm vụ đã nêu trong tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV và một số nội dung của Quyết định số 1981/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, tháng 11/2014 tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII đã biểu quyết thông qua Luật Giáo dục nghề nghiệp. Luật gồm 8 chương, 79 điều, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2015. Sau hơn 1 năm thực hiện luật, Nghị quyết số 76/NQ - CP phiên họp thường kỳ tháng 8/2016, Chính phủ thống nhất giao Bộ LĐ-TB&XH là cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp; Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan quản lý nhà nước đối với các trường sư phạm.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Ngân sách nhà nước, báo cáo Thủ tướng trong Quý I /2017; Bộ Tài chính khẩn trương soạn thảo, hoàn thiện dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi); trình phiên họp Chính phủ tháng 2/2017.

Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục tập trung nghiên cứu, hoàn thiện dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học; bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017; Bộ Y tế chủ trì nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Khám bệnh, chữa bệnh; bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.

Phúc Nam

Tin liên quan

Mới nhất