Thứ bảy, 16/02/2019 - 08:34

Lấy ý kiến về việc nâng mức vay vốn tạo việc làm

Dân trí

Bộ LĐ-TB&XH đang xin ý kiến, góp ý về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9-7-2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ Quốc gia về việc làm.

Theo dự thảo, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất sửa đổi, bổ sung nâng mức vay đối với cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động.

Về mức vay, cơ sở sản xuất hoặc kinh doanh có mức vay 1 dự án tối đa là 2 tỉ đồng và không quá 100 triệu đồng cho 1 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Đối với người lao động, mức vay tối đa là 100 triệu đồng.

lao dong.jpeg

Về thời hạn vay, dự thảo đề xuất nâng thời hạn vay vốn từ không quá 60 tháng lên không quá 120 tháng. Thời hạn vay vốn cụ thể do Ngân hàng chính sách xã hội và đối tượng vay vốn thỏa thuận căn cứ vào nguồn vốn, chu kỳ sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn.

Về lãi suất vay vốn, dự thảo đề xuất sửa đổi theo hướng tăng lãi suất vay vốn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh và người lao động từ bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo lên bằng lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo theo quy định pháp luật.

Về điều kiện bảo đảm tiền vay, dự thảo đề xuất sửa đổi theo hướng nâng mức vay phải có tài sản bảo đảm tiền vay từ Quỹ quốc gia về việc làm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh và người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ 50 triệu đồng lên 100 triệu đồng.

Dự thảo nghị định được lấy ý kiến đến hết ngày 28/4/2019.

K.C

Mới nhất