Thứ hai, 20/04/2015 - 09:00

Đóng bảo hiểm 1 năm, nghỉ việc được Bảo hiểm trả bao nhiêu?

Tôi đóng bảo hiểm 1 năm tại Công ty với mức đóng cả phần công ty hỗ trợ và phần bị trừ vào lương hàng tháng là 763.800đ. Vậy khi tôi nghỉ việc và muốn thanh toán một lần thì được Bảo hiểm trả là bao nhiêu?

Người dân đăng ký mua bảo hiểm tại BHXH TP Hồ Chí Minh

Người dân đăng ký mua bảo hiểm tại BHXH TP Hồ Chí Minh

Luật sư tư vấn


Căn cứ Khoản 1 Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2006, bạn chỉ được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi có 1 trong các trường hợp sau đây:

1) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

2) Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

3) Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

4) Ra nước ngoài để định cư.

Sau một năm nghỉ việc, nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội thì bạn được hưởng BHXH một lần với mức hưởng như sau: “Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội” (Điều 56 Luật BHXH 2006).
Theo Báo Vietnamnet.vn

Tin liên quan

Mới nhất