Thứ ba, 27/08/2019 - 09:10

Đề nghị nâng mức vay vốn với cơ sở sản xuất kinh doanh lên 2 tỷ đồng

Dân trí

Đây là một trong nhiều đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm, đang được Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH) nghiên cứu, tham mưu trình Bộ LĐ-TB&XH.

Xuất phát từ thực tế nguồn vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm còn hạn chế, hàng năm Ngân sách Nhà nước bổ sung vốn cho Quỹ rất thấp. Mức vay và thời hạn vay vốn chưa phù hợp với quy mô và chu kỳ sản xuất, kinh doanh trong tình hình mới.

Trong khi đó, lãi suất cho vay từ Quỹ bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo, không khuyến khích họ trả nợ đúng hạn và tạo sự không công bằng với các chương trình tín dụng ưu đãi khác của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Đề nghị nâng mức vay vốn với cơ sở sản xuất kinh doanh lên 2 tỷ đồng - 1

Từ thực tế này, Cục Việc làm đang nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

Cụ thể, về mức vay vốn, Cục đề xuất nâng mức vay tối đa đối với cơ sở sản xuất kinh doanh lên 2 tỷ đồng, đối với người lao động, mức vay tối đa là 100 triệu đồng.

Mức vay cụ thể do Ngân hàng Chính sách xã hội và đối tượng vay vốn thỏa thuận căn cứ vào nguồn vốn, chu kỳ sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn; Về thời hạn vay vốn, tăng thời hạn vay vốn tối đa lên 120 tháng.

Về nguồn bổ sung cho Quỹ từ ngân sách nhà nước, Cục đề nghị bỏ thẩm quyền phân bổ vốn từ ngân sách nhà nước; Phân bổ nguồn vốn bổ sung cho Quỹ từ tiền lãi vốn vay, trong đó quy định cụ thể hướng phân bổ tiền lãi vốn vay, quy định đối với nguồn vốn bổ sung cho Quỹ tại địa phương là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và đối với nguồn vốn bổ sung cho Quỹ của các tổ chức thực hiện chương trình là cơ quan trung ương của các tổ chức thực hiện chương trình…

P.A