Thứ sáu, 07/05/2021 - 12:15

Chính sách hỗ trợ khi thu hồi đất đối với người có công, hộ nghèo

Dân trí

HĐND tỉnh Lào Cai vừa ban hành nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, trong đó hỗ trợ đối tượng người có công với cách mạng, hộ người nghèo.

Chính sách hỗ trợ khi thu hồi đất đối với người có công, hộ nghèo - 1
HĐND tỉnh Lào cai vừa ban hành Nghị quyết hỗ trợ cho các đối tượng bị Nhà nước thu hồi đất

Theo nghị quyết này, tỉnh Lào Cai sẽ hỗ trợ người có công với cách mạng, hộ nghèo khi Nhà nước thu hồi đất ở, đủ điều kiện được bồi thường về đất ở và phải di chuyển chỗ ở với nhiều mức khác nhau.

Mức hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ đối với trường hợp: Hộ gia đình có đối tượng là người hoạt động cách mạng trước tháng 8/1945 đến Ngày khởi nghĩa tháng 8/1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; thân nhân liệt sĩ (cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi); thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên.

Mức hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ đối với trường hợp: Hộ gia đình có đối tượng là người hoạt động cách mạng, tham gia kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế, bị địch bắt tù, đày; thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 81%.

Mức hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ đối với trường hợp: Hộ gia đình thuộc diện nghèo theo tiêu chuẩn nghèo do Chính phủ quy định khi Nhà nước thu hồi đất ở, đủ điều kiện được bồi thường về đất ở và phải di chuyển chỗ ở.

Cũng theo HĐND tỉnh Lào Cai, việc hỗ trợ từ thời điểm các hộ gia đình, cá nhân bàn giao mặt bằng đến khi nhận đất tái định cư có đầy đủ cơ sở hạ tầng (tối đa không quá 12 tháng) đối với các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất, phải di chuyển chỗ ở, đủ điều kiện giao đất ở nhưng tại thời điểm thu hồi đất chưa được giao đất ở...

                              Phạm Ngọc Triển 

Đáng quan tâm