Thứ tư, 17/10/2018 - 13:56

Cắt giảm 138 điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính trong lĩnh vực LĐ-TB&XH

Dân trí

Các điều kiện kinh doanh được Bộ LĐ-TB&XH cắt giảm trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, an toàn vệ sinh lao động và phòng chống tệ nạn xã hội.

Cắt giảm 138 điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính trong lĩnh vực LĐ-TB&XH - 1

Ngày 08/10/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 140/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ LĐ-TB&XH.

Như vậy, cùng với Nghị định số 49/2018/NĐ-CP ngày 30/3/2018 của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đến nay đã có 60 điều kiện kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hóa, đạt tỷ lệ 56,07%, trong đó, lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp tỷ lệ 43%, an toàn lao động 33% và phòng, chống tệ nạn xã hội 22%....

Đồng thời, Bộ LĐ-TB&XH đã bãi bỏ, đơn giản hóa 78 thủ tục hành chính.

Được biết, Bộ LĐ-TB&XH đang nghiên cứu, xây dựng trình Chính phủ để ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật, nhằm đảm bảo đến 31/12/ 2018 sẽ cắt giảm, đơn giản hóa khoảng 65% điều kiện kinh doanh và 61% thủ tục hành chính theo Quyết định số 889/QĐ-LĐTBXH ngày 09/7/2018 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH.

Trước đó, tháng 8/2018, tại buổi lễ công bố Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính (Chỉ số APCI 2018), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng - Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ - cho biết, để đáp ứng mong đợi của cộng đồng doanh nghiệp, Chính phủ đã đặt chỉ tiêu và thời gian cụ thể, rà soát và cắt giảm 50% về điều kiện kinh doanh và thủ tục kiểm tra chuyên ngành.

Cho đến nay, các Bộ đã trình dự thảo Nghị định về cắt giảm điều kiện kinh doanh theo yêu cầu của Chính phủ, trong đó nổi bật như: Bộ LĐ-TB&XH dự kiến cắt hơn 65% số điều kiện; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự kiến cắt giảm 54%...

Phúc Thanh

Tin liên quan

Mới nhất