Thứ ba, 23/06/2020 - 17:46

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Phấn đấu chi xong gói 62.000 tỷ đồng trong tháng 6

Dân trí

“Tập trung triển khai để cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ các đối tượng trong tháng 6/2020. Đẩy mạnh việc chi tiền hỗ trợ các nhóm người lao động trong danh sách rà soát, phê duyệt theo đúng quy định…”.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Phấn đấu chi xong gói 62.000 tỷ đồng trong tháng 6 - 1

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

Đây là chỉ đạo trong Công điện số 05/CĐ-LĐTBXH ngày 23/6/2020 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Công điện có nội dung đôn đốc hoàn thành tiến độ triển khai Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP (Nghị quyết 42) và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg (Quyết định 15) quy định việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đến nay các địa phương đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, thận trọng và trách nhiệm, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch và đúng đối tượng, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội tại các địa phương.

Bên cạnh hầu hết các địa phương đã hoàn thành chi trả kinh phí hỗ trợ cho người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo, một số địa phương triển khai còn chậm.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Phấn đấu chi xong gói 62.000 tỷ đồng trong tháng 6 - 2

Đơn cử như việc hỗ trợ người lao động, hộ kinh doanh và doanh nghiệp theo quy định tại Nghị quyết 42 và Quyết định 15 chưa được quan tâm đúng mức, số người được hỗ trợ chưa nhiều, số hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho người lao động được phê duyệt còn ít, đặc biệt là hồ sơ đề nghị vay vốn để người sử dụng lao động trả lương ngừng việc cho người lao động.

Để đảm bảo hoàn thành việc thực hiện Nghị quyết 42 và Quyết định 15 trong cả nước theo đúng tiến độ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện 3 nội dung chính.

Nội dung đầu tiên là việc tập trung cao độ triển khai để cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ các đối tượng trong tháng 6 năm 2020.

Theo đó, các tỉnh, thành cần đẩy mạnh triển khai công tác chi trả tiền hỗ trợ người lao động trong danh sách đã được rà soát, phê duyệt theo đúng quy định, nhất là: Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương và người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Các chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tăng cường công tác hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục nhanh chóng, đúng quy định, nhất là doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người lao động.

Nội dung cuối cùng, Bộ trưởng cũng đề nghị tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tác động việc triển khai thực hiện Nghị quyết 42 và Quyết định 15, gửi báo cáo về Bộ LĐ-TB&XH để tổng hợp.

Hoàng Mạnh