Thứ sáu, 02/11/2018 - 14:27

BHXH VN: Nhiều chính sách BHYT có hiệu lực sau ngày 1/12/2018

Dân trí

“Chủ thẻ được thanh toán 100% kinh phí khám chữa bệnh tại trạm y tế xã, chi phí 1 lần khám thấp hơn 15% mức lương cơ sở; khi tham gia 5 năm liên tục, chi phí cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở”.

Ông Nguyễn Tất Thao - Phó trưởng Ban Thực hiện chính sách BHYT (BHXH VN) với báo giới về những điểm mới của Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, tại buổi hợp báo cung cấp thông tin định kỳ tháng 10. Chương trình do Bảo hiểm xã hội VN tổ chức sáng 2/11 tại Hà Nội.

Về mức hưởng và thanh toán chi phí khám chữa bện BHYT, ông Nguyễn Tất Thao cho biết: Mức hưởng khi đi khám chữa bện đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và xuất trình đầy đủ thủ tục khám chữa bện BHYT sẽ được quy định với mức 100%, 95%, 80% theo mức hưởng của đối tượng. Trường hợp được thanh toán 100 % khám chữa bện tại trạm y tế xã, chi phí 1 lần khám thấp hơn 15% mức lương cơ sở; tham gia 5 năm liên tục, chi phí cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.


Buổi công bố thông tin về BHXH, BHYT tháng 10 của Bảo hiểm xã hội VN.

Buổi công bố thông tin về BHXH, BHYT tháng 10 của Bảo hiểm xã hội VN.

“Bên cạnh đó, việc cấp phát thuốc tại trạm y tế xã đối với trường hợp người bệnh được cơ sở khám chữa bện tuyến trên chẩn đoán, chỉ định điều trị và chuyển về để quản lý, theo dõi tại tuyến xã. Người bệnh được cơ sở khám chữa bện tuyến trên chẩn đoán, chỉ định điều trị và chuyển về để quản lý, theo dõi, cấp phát thuốc tại cơ sở khám chữa bệnh tuyến xã theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế” - ông Nguyễn Tất Thao cho biết.

Về điều chỉnh mức hưởng BHYT theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP, người tham gia kháng chiến nhưng không phải là người có công với cách mạng và cựu chiến binh: Giảm từ 100% xuống 80% theo đúng quy định của Luật BHYT.

Trường hợp người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, Nghị định quy định tăng từ 80% lên 100% để đảm bảo công bằng với các đối tượng bảo trợ xã hội trên 80 tuổi khác.

Cũng theo ông Nguyễn Tất Thao, ngoài việc quy định mức hưởng mới, Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định về bổ sung đối tượng tham gia BHYT ở 3 nhóm.

Nhóm do Ngân sách nhà nước đóng: Dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg; Thanh niên xung phong cơ sở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975; Nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú được Nhà nước phong tặng thuộc hộ gia đình có mức thu nhập bình quân hàng tháng thấp hơn mức lương cơ sở.

Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình: Chức sắc, chức việc, nhà tu hành; Người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội (không tham gia tại các nhóm khác).

Ngoài ra, Nghị định 146/2018/NĐ-CP cũng bổ sung nhóm do người sử dụng lao động đóng, gồm thân nhân công nhân, viên chức QP, CA và người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu đang phục vụ trong quân đội, công an và cơ yếu.

Được biết, Nghi định 146/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/12/2018.

Điều chỉnh nhóm đối tượng

Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định:

Người từ đủ 80 tuổi trở lên hưởng trợ cấp tuất hằng tháng chuyển từ nhóm do BHXH đóng sang nhóm do NSNN đóng theo quy định của Luật BHXH.

Đồng thời, Nghị định đã tách việc quy định đối tượng người nghèo thành 2 nhóm: Người nghèo theo tiêu chí về thu nhập; người nghèo đa chiều thiếu hụt về BHYT (ngân sách đóng BHYT); Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thiếu hụt BHYT (ngân sách nhà nước hỗ trợ 70%).

Hoàng Mạnh

Tin liên quan

Mới nhất