Kết quả bình chọn

Tổng LĐLĐ VN vừa đề xuất bổ sung vào Dự thảo sửa đổi Luật Lao động năm 2012 thêm 3 ngày nghỉ lễ có hưởng lương trong năm. Nếu đề xuất này được đồng ý, người lao động sẽ có tổng số 13 ngày nghỉ lễ, tết có hưởng lương trong năm. Vậy, bạn có đồng ý với đề xuất trên hay không?Kết quả:

Các bình chọn khác