Kết quả bình chọn

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề xuất nâng độ tuổi thanh niên lên 35 hay 40 tuổi, thay vì 30 tuổi như hiện tại. Bạn có đồng ý với đề xuất này không?Kết quả:

Các bình chọn khác