Kết quả bình chọn

Vừa qua, Bộ Giao thông vận tải đề xuất: dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam thiết kế tốc độ chạy tàu 350 km/h, vốn đầu tư 58 tỷ USD. Bộ Kế hoạch và Đầu tư lại đưa ra phương án: Tàu chạy 200 km/h, vốn đầu tư 26 tỷ USD. Bạn ủng hộ phương án nào:Kết quả:

Các bình chọn khác