Kết quả bình chọn

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quốc Hưng (Hà Nội) đề xuất thu “phí chia tay”, khoảng 3-5 USD/người khi xuất cảnh và sẽ trích một phần phí này để bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài. Bạn có đồng ý với đề xuất này không?Kết quả:

Các bình chọn khác