Kết quả bình chọn

Theo bạn, có nên bổ sung ngày 27/7 hàng năm thành Ngày Tri ân và được nghỉ lễ không?



Kết quả:

Các bình chọn khác