Kết quả bình chọn

Liên quan tới cách thức nghỉ Tết Nguyên đán mới, Bộ LĐ-TB-XH đề xuất phương án người lao động nghỉ 5 ngày và không được nghỉ bù. Theo bạn:Kết quả:

Các bình chọn khác