Thứ sáu, 01/01/2010 - 10:02

Việt Nam đang trong thời kỳ “cơ cấu dân số vàng”

Dân trí Theo ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương, tỷ lệ sinh của Việt Nam vẫn tiếp tục ở dưới mức sinh thay thế, đất nước đang trong thời kỳ “cơ cấu dân số vàng” và nhóm dân số già đang tiếp tục tăng.

Việt Nam đang trong thời kỳ “cơ cấu dân số vàng”
 
Báo cáo kết quả suy rộng mẫu của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở đã tiến hành vào thời điểm 1/4/2009 được công bố tại buổi họp báo ngày 31/12/2009 cho thấy, dân số Việt Nam đã đạt gần 85,8 triệu người.

Mức sinh của Việt Nam tiếp tục giảm trong 10 năm qua. Tổng tỷ suất sinh duy trì dưới mức sinh thay thế, đạt 2,03 con sinh ra sống trên một phụ nữ. Tỷ số giới tính khi sinh của Việt Nam ở mức tương đối cao, đạt 111 bé trai trên 100 bé gái.

Tỷ số này đặc biệt cao ở vùng đồng bằng Sông Hồng (115/100). Tỷ số giới tính khi sinh cao nhất ở Hưng Yên với 131 bé trai trên 100 bé gái, gây quan ngại về tình trạng mất cân bằng giới tính ở Việt Nam.

Tuổi kết hôn trung bình lần đầu của nam là 26,2 và của nữ là 22,8. Nếu so với kết quả điều tra năm 1999 thì tuổi kết hôn trung bình của nam cao hơn 1 tuổi, còn nữ thì không thay đổi.

Kết quả từ số liệu điều tra mẫu cho thấy Việt Nam đang trong thời kỳ “cơ cấu dân số vàng”, thời kỳ mà nhóm dân số trong độ tuổi lao động cao gần gấp đôi nhóm dân số trong độ tuổi phụ thuộc. Tuy nhiên, nước ta cũng bắt đầu bước vào thời kỳ già hóa dân số.

Chính vì vậy, ông Đỗ Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương cho rằng: Trong thời kỳ dân số vàng này, Việt Nam cũng cần có những chính sách phù hợp với sự già hóa dân số để đảm bảo an sinh xã hội cho người già, vì nhóm dân số già dễ bị tổn thương trước những khó khăn cho cuộc sống.

Lần đầu tiên, tổng điều tra thu thập thông tin về khuyết tật được thực hiện. Theo đó, cả nước có 12,1 triệu lượt người khuyết tật, chiếm 15,5% dân số dân số từ 5 tuổi trở lên.

Kết quả suy rộng mẫu cũng cho thấy, đời sống của người dân Việt Nam đã có sự cải thiện. Cứ 10.000 hộ thì có khoảng 5 hộ không có nhà (hoặc có nhà thì cũng không đủ điều kiện tối thiểu). Trong số những hộ có nhà ở, tỷ trọng nhà kiên cố chiếm 47%, nhà bán kiên cố chiếm 37,8%. Về hình thức sở hữu nhà ở, tỷ trọng nhà riêng chiếm của hộ chiếm 93%. Diện tích ở bình quân đầu người là 18,6m2

Lan Hương