Thứ tư, 23/04/2014 - 16:15

Tăng thêm kỳ họp Quốc hội: Tốn kém, mệt mỏi!

Dân trí Trước đề nghị của Chính phủ tăng thêm 1 kỳ họp Quốc hội chuyên đề về xây dựng Pháp luật trong năm 2015, ngày 23/4, nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc này kéo theo nhiều chi phí và gây mệt mỏi, cách tốt nhất là kéo dài kỳ họp.

Tại tờ trình Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, Chính phủ đề xuất Quốc hội tổ chức thêm 1 Kỳ họp chuyên đề (bất thường) về công tác xây dựng luật. Ông Phan Trung Lý - Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật - cho biết, cũng có ý kiến tán thành tổ chức thêm một kỳ họp Quốc hội chuyên đề để xem xét, thông qua các dự án luật, phúc đáp yêu cầu triển khai thi hành Hiến pháp. Nhưng đề nghị nếu tổ chức thêm kỳ họp chuyên đề thì phải bố trí lại thời gian tiến hành các kỳ họp cho phù hợp, như 3 kỳ họp bố trí tổ chức vào tháng 3, tháng 7 và tháng 11/2015.
Đại diện Ủy ban Pháp luật cho rằng thêm một kỳ họp sẽ kéo theo nhiều chi phí
Đại diện Ủy ban Pháp luật cho rằng thêm một kỳ họp sẽ kéo theo nhiều chi phí

Tuy nhiên, theo ông Phan Trung Lý, cũng có nhiều ý kiến đề nghị không tổ chức thêm kỳ họp chuyên đề với thời gian và số lượng các dự án như đề nghị của Chính phủ. Lý do được đưa ra như về thời gian thì từ sau khi kết thúc kỳ họp thứ 8 đến kỳ họp thứ 9 chỉ có 5 tháng, lại trùng vào Tết Nguyên đán; từ sau khi kết thúc kỳ họp thứ 9 đến kỳ họp thứ 10 chỉ có 4 tháng.

Do vậy, nếu tổ chức thêm một kỳ họp chuyên đề vào giữa các kỳ họp thường lệ thì chỉ có thể vào tháng 3 hoặc tháng 7 nên chỉ có 1 đến 2 tháng để cho ý kiến, tiếp thu, chỉnh lý đối với khoảng 20 dự án luật; không thể bảo đảm thời gian, không bảo đảm chất lượng. Hơn nữa, việc tổ chức thêm một kỳ họp Quốc hội sẽ ảnh hưởng đến việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp và các hoạt động bình thường khác.

Ngay cả trường hợp nếu tổ chức một kỳ họp chuyên đề cũng chỉ xem xét, thông qua được nhiều hơn 4 dự án so với việc không tổ chức thêm kỳ họp chuyên đề. Mặt khác, việc tổ chức thêm một kỳ họp sẽ kéo theo nhiều chi phí, nhất là chi phí đi lại của đại biểu.

Vì vậy, Ủy ban Pháp luật đề nghị kéo dài kỳ họp thường lệ của Quốc hội để có thể cho ý kiến, thông qua được nhiều dự án hơn.
 
Ông Phan Xuân Dũng - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ môi trường Quốc hội - cũng ủng hộ việc kéo dài thời gian kỳ họp Quốc hội. “Kéo dài thời gian họp Quốc hội thì đỡ chứ tăng thêm một kỳ thì rất mệt mỏi!”, ông Dũng nêu quan điểm.

Quang Phong