Thứ năm, 23/02/2012 - 17:57

Quảng Nam:

Số người nhiễm mới HIV ngày càng trẻ hóa

Dân trí Báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam về công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2011 cho biết, số người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh ngày càng “trẻ hóa” có độ tuổi từ 20-39 với 80% ca phát hiện trong năm 2011.

Năm 2011, tổng số các trường hợp nhiễm HIV/AIDS được phát hiện trong toàn tỉnh Quảng Nam là 701 người; trong đó có 352 trường hợp đã chuyển sang giai đoạn AIDS và 277 trường hợp tử vong do AIDS. Số trẻ em dưới 13 tuổi là 6 cháu.

Theo đó, TP Tam Kỳ là nơi có số người nhiễm HIV/AIDS được phát hiện cao nhất với 80 người, tiếp theo là huyện Thăng Bình 78 người, Phước Sơn 77 người, Điện Bàn 69 người.

Riêng trong năm 2011, đã phát hiện 69 trường hợp HIV mới, 32 bệnh nhân AIDS mới và 16 bệnh nhân tử vong do AIDS (so với năm 2010 là 74 trường hợp HIV mới,  43 bệnh nhân AIDS và 29 bệnh nhân tử vong do AIDS).

Đáng chú ý, hiện nay các trường hợp nhiễm HIV/AIDS đều tập trung ở nhóm nguy cơ cao và có xu hướng lan rộng ra cộng đồng. Số người nhiễm mới ngày càng trẻ hóa (80% trong độ tuổi 20-39), đa số bị nhiễm qua đường máu (chiếm 58%, chủ yếu do tiêm chích ma túy) và đường tình dục.

Năm 2010, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động với 14 cán bộ chuyên trách. Ở các huyện, thành phố đều có bố trí một cán bộ phụ trách công tác phòng, chống HIV/AIDS tại các Trung tâm Y tế. Đồng thời, hỗ trợ một cán bộ chuyên trách AIDS cho 163 xã, phường trọng điểm về phòng, chống HIV/AIDS.

Mục tiêu của Quảng Nam trong năm 2012 là khống chế tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh dưới 0,1%; dưới 0,15% vào năm 2015 và hạn chế giảm tác hại của HIV/AIDS đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công Bính