Thứ tư, 11/11/2009 - 19:01

Quốc hội nhất trí tăng lương tối thiếu từ tháng 5/2010

Dân trí Với 84,5% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua dự toán Ngân sách nhà nước năm 2010. Theo đó, Quốc hội tán thành phương án tăng lương tối thiểu vào tháng 5/2010 và nhất trí “chốt” bội chi ngân sách nhà nước là 6,2% GDP.

Theo Nghị quyết này, tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2010 là 461.500 tỷ đồng (tính cả 1.000 tỷ đồng thu chuyển nguồn năm 2009 sang năm 2010 là 462.500 tỷ đồng), tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 582.200 tỷ đồng. Mức bội chi ngân sách nhà nước là 119.700 tỷ đồng, bằng 6,2% tổng sản phẩm trong nước.
 
Trước đó, trong báo cáo Tiếp thu, giải trình về dự  toán NSNN  năm 2010, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, Chính phủ đề xuất mức bội chị 6,5%, nhưng qua xin ý kiến, đa số đại biểu đồng ý với phương án bằng 6% GDP (268/360 phiếu).
 
Sau nhiều buổi làm việc giữa cơ quan chuyên trách của Quốc hội với các Bộ của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã lựa chọn phương án điều chỉnh dự toán thu, chi, bội chi NSNN năm 2010 không quá 6,2% GDP để Quốc hội biểu quyết. Mức bội chi này được tính toán trên cơ sở tăng thêm thu từ dầu thô, từ xuất nhập khẩu và từ chuyển nguồn của năm 2009.
 
Chủ nhiệm UB Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển trình bày báo cáo giải trình tiếp thu. (Ảnh: Việt Hưng)
 
Phương án bội chi trên cũng đã tính cả việc tăng chi Chương trình Biển Đông hải đảo 38 tỷ đồng, tương ứng với số giảm chi của Tập đoàn công nghiệp, than và khoáng sản Việt Nam (28 tỷ đồng), Tập đoàn dệt may Việt Nam (10 tỷ  đồng); tăng chi cho Chương trình giảm nghèo 300 tỷ đồng.
 
Giải trình ý kiến của đại biểu về việc điều chỉnh tiền lương, thực hiện phụ cấp công vụ, phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo... Ủy ban Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng, thu cân đối ngân sách năm 2010 chỉ đáp ứng được khoảng 80% các khoản chi thường xuyên cần thiết, trong khi yêu cầu đảm bảo trả nợ, chi đầu tư phát triển, dự phòng cũng rất lớn và năm 2010 cũng phải giảm tỷ lệ bội chi hợp lý…
 
Nếu thực hiện điều chỉnh tiền lương tối thiểu mức 730.000 đồng/tháng từ 1/1/2010, thực hiện chế độ phụ cấp công vụ 10%, thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo, thì nhu cầu kinh phí cần thêm 23.000 tỷ đồng nên năm 2010 không thể cân đối được các khoản chi này.
 
Vì vậy, Ủy  ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị Quốc hội chấp nhận phương án điều chỉnh tiền lương tối thiểu mức 730.000 đồng/tháng, thực hiện từ 1/5/2010; giãn chưa thực hiện chế độ phụ cấp công vụ, chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo trong năm 2010.
 
Cấn Cường