Thứ tư, 11/01/2017 - 15:53

Phó Thủ tướng: “Không vì bất kỳ áp lực nào để bẻ cong pháp luật”

Dân trí Tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của ngành thanh tra sáng 11/1, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình yêu cầu kiên quyết xử lý những vi phạm tham nhũng, lãng phí, không ngại va chạm, không vì bất kỳ áp lực nào để bẻ cong pháp luật, đặc biệt trong những dự án có nguy cơ mất vốn, thua lỗ lớn hàng ngàn tỷ đồng.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình chỉ đạo hội nghị.
Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình chỉ đạo hội nghị.

Biểu dương những nỗ lực của toàn ngành thanh tra trong năm 2016 nhưng Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng chỉ ra những yếu kém như xây dựng kế hoạch thanh tra còn chậm, chưa sát với tình hình thực tế, chưa huy động được các chuyên gia phản biện chuyên sâu trong lĩnh vực thanh tra để kết luận thanh tra khi ban hành được chính xác, minh bạch.

Trong khi đó quá trình giải quyết khiếu nại tố cáo vãn còn tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm khiến nhiều vụ việc còn tồn đọng, phức tạp kéo dài. Quá trình thu hồi tài sản tham nhũng sau kết luận thanh tranh chưa đạt kết quả. Kết luận thanh tra còn né tránh, ngại va chạm, chưa thể hiện đúng với chức trách, trách nhiệm vụ của ngành thanh tra.

Chính vì thế, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu ngành thanh tra phải kiên quyết xử lý những vi phạm tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm theo đúng tinh thần của Đảng, không ngại va chạm, "không vì bất kỳ áp lực nào để bẻ cong pháp luật". Đồng thời khắc phục các sơ hở trong công tác quản lý nhà nước, các lỗ hổng trong hệ thống pháp luật, góp phần hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật nói chung và thể chế pháp luật về phòng chống tiêu cực trong tham nhũng nói riêng.

“Ngành thanh tra phải mạnh tay xử lý đối với những vụ việc gây bức xúc, kéo dài, kịp thời xử lý các vụ việc và tiến hành thanh tra đột xuất để làm rõ những vụ việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Chuyển xử lý hình sự ngay các vụ việc mà phát hiện có dấu hiệu hình sự nhưng đồng thời tiếp tục tham gia làm rõ để có những kết luận chính xác, khách quan, toàn diện đúng quy định của pháp luật. Kiên quyết thu hồi tài sản do vi phạm của tổ chức cá nhân được phát hiện có kết luận thanh tra và sau thanh tra để tăng tỷ lệ thu hồi tài sản”- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Thanh tra Chính phủ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch thanh tra năm 2017 theo đúng định hướng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó tập trung chủ yếu ở các vấn đề như: Quản lý sử dụng đất đai, trong đó có liên quan đến an ninh quốc phòng, nhà đất công, vị trí đắc địa sang hình thức sử dụng khác ở một số thành phố, nhất là TPHCM, Hà Nội; công tác quản lý nhà nước về thực hiện quy hoạch, sử dụng đất đai, môi trường, khu công nghiệp mới; thanh tra một số vụ việc tài chính có tỷ lệ nợ xấu cao, có nguy cơ mất vốn tài sản ở các dự án thua lỗ lớn hàng ngàn tỷ đồng, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, lãng phí, thiếu tinh thần trách nhiệm, tham nhũng gây bức xúc trong dư luận xã hội...

Báo cáo tổng kết năm 2016 của Thanh tra Chính phủ cho thấy toàn ngành đã triển khai gần 7.000 cuộc thanh tra hành chính và 253.000 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua đó phát hiện vi phạm về kinh tế trên 59.400 tỷ đồng, 4.000 ha đất, đã kiến nghị thu hồi gần 38.000 tỷ đồng, 1.267 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý 21.500 tỷ đồng, 2.700 ha đất; ban hành 163.000 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5.400 tỷ đồng.

Cơ quan thanh tra đã kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 1.763 tập thể và nhiều cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 90 vụ việc, 138 đối tượng; chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực.

Thế Kha