Thứ sáu, 19/06/2015 - 17:05

Nữ thanh niên muốn làm nghĩa vụ quân sự được phục vụ tại ngũ

Dân trí Đây là nội dung được bổ sung vào “giờ chót” trước khi luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) được Quốc hội biểu quyết thông qua chiều 19/6. 100% đại biểu có mặt đã bấm nút tán thành với việc mở rộng đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Hiện tại, việc thực hiện nghĩa vụ quân sự chỉ áp dụng với nam thanh niên.
Hiện tại, việc thực hiện nghĩa vụ quân sự chỉ áp dụng với nam thanh niên.
 
Luật nghĩa vụ quân sự đưa ra nguyên tắc cơ bản: “Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật này”.

Về độ tuổi gọi nhập ngũ, Điều 30 của Luật nêu, công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ, độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Với sinh viên cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi. Công dân nữ đủ 18 tuổi trở lên, trong thời bình, nếu tự nguyện và quân đội có nhu cầu thì được phục vụ tại ngũ. Thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự là 24 tháng.

Quy định này được bổ sung vào dự thảo luật (tại khoản 2 Điều 6; khoản 2 Điều 7 và khoản 2 Điều 12) vào “giờ chót” trước khi đưa ra Quốc hội biểu quyết trên cơ sở tiếp thu ý kiến của đại biểu. Cụ thể, một số ý kiến đề nghị cần rà soát các quy định để đáp ứng yêu cầu, nguyên tắc bình đẳng giới, tạo điều kiện cho công dân nữ rèn luyện và trưởng thành trong môi trường quân đội, góp phần tạo nguồn cán bộ nữ cho địa phương.

Trong thời bình, Bộ trưởng Quốc phòng được quyết định kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ nhưng không quá 6 tháng trong các trường hợp: Để bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn. Trong tình trạng chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thời gian thực hiện nghĩa vụ được thực hiện theo lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ.

Liên quan đến các trường hợp được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự, báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật của UB Thường vụ Quốc hội nêu rõ, tiếp thu ý kiến các đại biểu Quốc hội và qua thực tế tuyển chọn công dân nhập ngũ trong những năm gần đây, để khắc phục tình trạng trốn tránh nghĩa vụ quân sự thông qua việc tạm hoãn của đối tượng này, ngoài sinh viên đại học chính quy, Thường vụ chỉ đồng ý bổ sung đối tượng tạm hoãn là sinh viên đang học trình độ cao đẳng thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp vì đây là nguồn nhân lực có chất lượng cao, bảo đảm cho sinh viên vừa có cơ hội thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập cũng như bảo vệ Tổ quốc, phù hợp tình hình mới.

Đối với học sinh theo học trình độ sơ cấp, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, UB Thường vụ Quốc hội nhận định, do thời gian đào tạo ngắn từ 3 tháng đến 2 năm, với số lượng nhiều, công tác tuyển sinh yêu cầu không cao, hơn nữa, ngay sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự thì được hưởng chế độ học nghề, tạo việc làm ở các cơ sở giáo dục trong và ngoài quân đội.

Như vậy, các đối tượng được tạm hoãn gọi nhập ngũ gồm người chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe; Người là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; Người trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được UBND cấp xã xác nhận; Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%; Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 3 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do UBND cấp tỉnh trở lên quyết định; Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang đào tạo trình độ ĐH hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ CĐ hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Những công dân được miễn gọi nhập ngũ gồm: Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một; Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ; Một con của thương binh hạng hai; Một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; Một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân; Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/ 2016.

P.Thảo