Thứ tư, 23/01/2013 - 13:34

Ngắm những gốc đào “độc nhất” Nhật Tân

Dân trí Thân cành mục ruỗng, tưởng như sắp chết, nhưng dưới bàn tay tài hoa của người Nhật Tân (Hà Nội), những cây đào đó trở thành đào thế đẹp mắt, đơm bông rực rỡ đón Tết.

Ngắm những gốc đào độc nhất Nhật Tân
Qua thời gian, thân của đào đã bị mục gần hết nhưng dưới bàn tay của người chăm sóc vẫn đơm hoa rực rỡ

Anh Tư Khương, chủ vườn đào cho biết nếu chăm sóc không cẩn thận đào rất dễ hỏng
Anh Tư Khương, chủ vườn đào cho biết nếu chăm sóc không cẩn thận đào rất dễ hỏng

Bị sâu, mối đục khoét tưởng như những gốc đào này sắp trở thành củi khô...

Bị sâu, mối đục khoét tưởng như những gốc đào này sắp trở thành củi khô...

Bị sâu, mối đục khoét tưởng như những gốc đào này sắp trở thành củi khô...
Bị sâu, mối đục khoét tưởng như những gốc đào này sắp trở thành củi khô...

... thế nhưng nó vẫn ra hoa đón Tết.
... thế nhưng nó vẫn ra hoa đón Tết.

... thế nhưng nó vẫn ra hoa đón Tết.

... thế nhưng nó vẫn ra hoa đón Tết.

... thế nhưng nó vẫn ra hoa đón Tết.

... thế nhưng nó vẫn ra hoa đón Tết.
Theo ông chủ Tư Khương, do chăm sóc những gốc đào "độc" này rất khó nên đa phần người chơi chỉ thuê chứ không mua đứt

Những gốc đào thế được đem ra bày bán trên đường Lạc Long Quân

Những gốc đào thế được đem ra bày bán trên đường Lạc Long Quân

Những gốc đào thế được đem ra bày bán trên đường Lạc Long Quân

Những gốc đào thế được đem ra bày bán trên đường Lạc Long Quân

Những gốc đào thế được đem ra bày bán trên đường Lạc Long Quân

Những gốc đào thế được đem ra bày bán trên đường Lạc Long Quân

Những gốc đào thế được đem ra bày bán trên đường Lạc Long Quân
Những gốc đào thế được đem ra bày bán trên đường Lạc Long Quân

Những gốc đào thế được đem ra bày bán trên đường Lạc Long Quân
Những gốc đào thế được đem ra bày bán trên đường Lạc Long Quân

Ông chủ chăm chút cho từng gốc đào.

Ông chủ chăm chút cho từng gốc đào.

Ông chủ chăm chút cho từng gốc đào.
Ông chủ chăm chút cho từng gốc đào.
 
Quang Phong