Thứ sáu, 05/06/2009 - 15:05

Năm 2010, trình Quốc hội luật Báo chí sửa đổi

Dân trí Trong hai ngày 4 - 5/6, tại Đà Nẵng, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác quản lý Nhà nước về báo chí năm 2007 - 2008 và triển khai nhiệm vụ trong hai năm 2009 - 2010.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp đã đánh giá khái quát những đặc điểm của báo chí Việt Nam dưới góc nhìn của nhà quản lý.

 

Theo đó, 2 năm qua, báo chí cả nước đã bám sát thực tiễn đời sống xã hội, thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, phản ánh kịp thời, nhanh nhạy các diễn biến của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội trong và ngoài nước, đặc biệt là các sự kiện lớn, đáp ứng tốt quyền được thông tin của nhân dân.

 

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thiếu sót, khuyết điểm xảy ra như thông tin sai sự thật, thiếu chính xác, thiếu nhạy cảm về chính trị... Vì thế Bộ Thông tin & Truyền thông nhiều lần phải tiến hành xử lý vi phạm, kỷ luật, xử phạt hành chính, thậm chí thu thẻ nhà báo hay đình bản đối với một số trường hợp.

 

Bộ trưởng Lê Doãn Hợp phát biểu tại hội nghị
 
Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời phát huy những ưu điểm, thành tích trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí của 2 năm 2007 - 2008, trong thời gian tới, Bộ sẽ tăng cường thanh kiểm tra, giám sát báo chí, chủ yếu để tôn vinh người tốt việc tốt; tăng góp ý xây dựng, giảm phê phán.

 

Bộ trưởng Lê Doãn Hợp cho biết, trong thời gian tới, đội ngũ quản lý báo chí sẽ được đào tạo bài bản với phương châm ba hóa: Trẻ hóa, tri thức hóa và chuyên nghiệp hóa. Bộ cũng sẽ nhanh chóng hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách về quản lý. Năm 2010, Bộ sẽ trình Quốc hội luật Tiếp cận thông tin và luật Báo chí sửa đổi.

 

Đình Hòa - Khánh Hiền