Thứ hai, 03/12/2012 - 11:25

Kiểm ngư hỗ trợ bảo vệ chủ quyền biển Việt Nam

Dân trí Văn bản đầu tiên cụ thể hóa Luật Biển Việt Nam vừa được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành là Nghị định về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư. Lực lượng này sẽ góp phần bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên vùng biển.

Cụ thể, Nghị định quy định, kiểm ngư là lực lượng chuyên trách của Nhà nước thuộc Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện chức năng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật và thanh tra chuyên ngành thủy sản trên các vùng biển Việt Nam.

Kiểm ngư có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất và tham gia xây dựng cơ chế chính sách, văn bản pháp luật quy định về công tác kiểm ngư theo sự phân công, phân cấp. Kiểm ngư sẽ thường xuyên tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thanh tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thủy sản trên các vùng biển Việt Nam theo quy định của pháp luật.
 
Một tàu kiểm ngư thuộc Sở NN&PTNT TPHCM.
Một tàu kiểm ngư thuộc Sở NN&PTNT TPHCM.

Lực lượng này có quyền xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với hành vi vi phạm pháp luật thủy sản của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hoạt động thủy sản trên các vùng biển Việt Nam.

Lực lượng được quyền yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho công tác tuần tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm, đồng thời tuyên truyền phổ biến pháp luật Việt Nam và quốc tế về thủy sản; hướng dẫn ngư dân và các tổ chức, cá nhân hoạt động trên các vùng biển thực hiện quy định pháp luật về thủy sản.

Kiểm ngư cũng có nhiệm vụ tham gia công tác phòng, chống thiên tai và phối hợp tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của quốc gia trên vùng biển theo quy định của pháp luật…

Về bộ máy tổ chức, nghị định quy định rõ, Cục Kiểm ngư là cơ quan thuộc Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cục Kiểm ngư có các Chi cục Kiểm ngư Vùng, các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp.

Tàu Kiểm ngư là tàu công vụ của cơ quan kiểm ngư, phục vụ nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thanh tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thủy sản; tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ trên biển; hỗ trợ ngư dân; bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của quốc gia trên các vùng biển và các nhiệm vụ khác của kiểm ngư.

Bộ trưởng NN&PTNT sẽ quy định cụ thể màu sơn, số hiệu, tiêu chuẩn, định mức hoạt động của tàu kiểm ngư.

Kiểm ngư viên được hưởng chế độ lương, phụ cấp thâm niên, phụ cấp trách nhiệm theo nghề, các phụ cấp khác theo quy định của pháp luật.

Thuyền viên tàu kiểm ngư được hưởng chế độ lương, phụ cấp ưu đãi theo nghề, các chế độ bồi dưỡng khác theo quy định của pháp luật.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 25/1/2013.

P.Thảo